xs sm md lg

POH-GGZ krijgt geen extra geld van minister Schippers

g02/12/2015

In de Miljoenennota 2016 werd bekendgemaakt dat er geen extra geld beschikbaar wordt gesteld voor POH-GGZ in de huisartsenzorg. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft naar aanleiding van dit besluit een brief gestuurd naar de minister van VWS, minister Schippers, met daarin een dringend verzoek het budget voor de POH-GGZ te verruimen.
  
De inzet van POH-GGZ is namelijk een groot succes, waardoor een verdere groei verwacht wordt. Dit kan zonder verruiming ten koste gaan van het basis-budget van de basishuisartsenzorg. Minister Schippers kwam vorige week terug op dit verzoek en liet hiermee weten dat het budget van POH-GGZ in de huisartsenpraktijk definitief niet wordt verruimd.
  
Eerder dit jaar werd er namelijk besloten dat verruiming qua inzet van POH-GGZ mogelijk is. “Het is goed dat de mogelijkheid er komt om de inzet van POH-GGZ te vergroten, maar het is hierbij van belang dat ook het macrobudget van de huisarts verhoogd wordt. Het moet niet zo zijn dat huisartsen op andere gebieden in moeten leveren,” aldus Rudolf Keijzer in eerder gepubliceerde blog.
  
Aangezien er nu geen extra geld wordt vrijgemaakt voor de POH-GGZ, zullen huisartsen die meer GGZ-zorg willen/moeten leveren, op andere gebieden geld moeten besparen, ook via budgetten van collega-organisaties in de GBGGZ of SGGZ. Dit gaat niet zomaar. Geld besparen op andere gebieden zal gepaard gaan met discussies en overleggen tussen diverse zorgverleners en –verzekeraars. Rudolf Keijzer: “Het leidt af van zorg verlenen als zorgverleners onderling de koek moeten verdelen. Zorgverleners moeten hier niet mee bezig zijn. Voor de kwaliteit van zorg zou het vele malen beter zijn wanneer juist op hoofdlijn de ruimte concreet wordt geboden.”