Jaarverslagen

Onze terugblik op de afgelopen jaren.

Meer weten over Praktijksteun?

Neem contact op

Wil je meer weten over de ontwikkelingen en activiteiten van Praktijksteun in de afgelopen jaren? In onze jaarverslagen blikken we terug op het betreffende jaar en de resultaten die wij daarin met ons team en onze samenwerkingspartners hebben geboekt.

Praktijksteun
PrimaCura GGZ

Jaarverslagen PrimaCura GGZ
PrimaCura GGZ (voorheen: PRO-RCH) is de samenwerkingsorganisatie van PrimaCura (voorheen RCH Midden-Brabant) en Praktijksteun. De organisatie biedt als centraal orgaan in Midden-Brabant toegang tot oplossingen bij allerlei GGZ-vraagstukken, gestart vanuit de huisartsenzorg. Onder het motto ‘Gezamenlijk Georganiseerde Zorg’ wordt vanuit een brede regionale samenwerking antwoord gegeven op het streven naar ‘geen patiënt tussen wal en schip’.

Provico

Jaarverslagen Provico
In Noord-Limburg is Provico de netwerkorganisatie die ‘het ggz-netwerk in de praktijk’ en daarmee de samenwerking op het snijvlak van de huisartsenzorg en GGZ organiseert. Provico kent een sterke regionale borging door de samenwerking van haar aandeelhouders en oprichters (Vincent van Gogh (SGGZ en GBGGZ), huisartsenzorggroep Cohesie en Praktijksteun. Zorgverzekeraar VGZ heeft dit initiatief gestimuleerd en was inhoudelijk betrokken bij het opzetten van Provico en haar zorgprogramma GGZ.