Home

Praktijksteun voor huisartsenorganisaties

Neem contact op

Sinds 2008 levert Praktijksteun gecontracteerde zorg binnen de huisartsenzorg, grotendeels in de vorm van praktijkondersteuning (POH-GGZ (Jeugd) en POH Ouderenzorg) en vaak in samenwerking met regionale huisartsenorganisaties. In de voorbijgaande jaren heeft Praktijksteun veel kennis opgebouwd over hoe de zorg in een regio is georganiseerd en hoe deze te optimaliseren is.

Zo is Praktijksteun samen met huisartsenorganisaties in regio’s onder andere bezig met de inrichting en het beheer van regionale (GGZ-)zorgstructuren en de realisatie van een regionaal GGZ-scholingsaanbod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van GGZ binnen de huisartsenzorg, inclusief bemensing en met oog voor de patiënt en de professional.

Aanbod
Meer informatie

Wil je ook in jouw regio kwalitatieve, afgestemde en renderende zorg inzetten waar huisartsen en patiënten enthousiast van worden? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek met Praktijksteun aan via 088-2013880, of vul hier het contactformulier in.