Home

Praktijksteun voor huisartsenorganisaties

Neem contact op

Sinds 2008 levert Praktijksteun gecontracteerde zorg binnen de huisartsenzorg, grotendeels in de vorm van praktijkondersteuning (POH-GGZ en POH-GGZ Jeugd) en vaak in samenwerking met regionale huisartsenorganisaties. In de voorbijgaande jaren heeft Praktijksteun veel kennis opgebouwd over hoe de zorg in een regio is georganiseerd en hoe deze te optimaliseren is.

Zo is Praktijksteun samen met huisartsenorganisaties in regio’s onder andere bezig met de inrichting en het beheer van regionale (GGZ-)zorgstructuren, de realisatie van een regionaal Kwaliteitskader POH-GGZ en de organisatie van het scholingsprogramma voor POH-GGZ.

Aanbod
Meer informatie

Meer weten? Vraag dan gerust een vrijblijvend adviesgesprek met Praktijksteun aan via 088-2013880, of vul hier het contactformulier in.