Praktijksteun voor huisartsenorganisaties

Regionale afstemming binnen de GGZ-keten

Praktijksteun organiseert als ‘wijze uitvoerder’ in opdracht van regionale huisartsenorganisaties de samenwerking binnen de regionale GGZ-keten.

Neem contact op

In diverse regio’s ondersteunt Praktijksteun bij het organiseren van samenwerking binnen de regionale GGZ-keten. Met de huisartsenzorg als vertrekpunt en opdrachtgever, richten wij een samenwerkingsstructuur in.

Werkwijze

Dit begint bij het neerzetten van een regionaal kwaliteitskader GGZ binnen het domein huisartsenzorg. Dit geeft vorm aan hoe de huisarts en POH-GGZ omgaan met GGZ-problematiek binnen de huisartsenpraktijk, welke zorgzwaarte passend is en hoe er om wordt gegaan met aspecten zoals inhoudelijke begeleiding, deskundigheidsbevordering, intervisie en het in lijn brengen van zorg op de praktijkvloer in relatie tot beleid. Het door Praktijksteun laten uitvoeren van dit regionale kwaliteitskader is voorwaardelijk voor een succesvolle uitrol van regionale samenwerking binnen de GGZ-keten.

Nadat het kwaliteitskader is vastgesteld volgt het synchroniseren van het vastgestelde beleid van de huisartsenzorg in relatie met de andere samenwerkingspartners rondom de huisartsenpraktijk en de aansluiting op het sociaal domein. Dit levert een oplossing voor het regionale inrichtingsvraagstuk en een concreet plan van aanpak voor de komende jaren. Vervolgens wordt er een werkbare samenwerkingsstructuur opgetuigd met passende overlegtafels, agenda’s en overlegfrequenties. Door de kennis, expertise en invloed op de kwaliteit van zorg op de werkvloer van de huisartsenpraktijk zorgt Praktijksteun ervoor dat regionale beleidskaders en toekomstige zorgvragen écht landen op de werkvloer en als ‘eigen’ worden ontvangen door de huisartsen, POH-GGZ en omringende samenwerkingspartners.

Voorbeeld Midden-Brabant

In de regio Midden-Brabant heeft Praktijksteun in samenwerking met huisartsenorganisatie PrimaCura een regionaal zorgprogramma GGZ ingericht. Dit zorgprogramma is ontwikkeld om hiermee de zorg rondom de GGZ in de regio gezamenlijk te organiseren en daarmee de noodzakelijke zorg rondom GGZ-klachten te versterken. De keten is hierbij als een schil om de patiënt en de huisarts heen gebouwd, met de generalistische Basis GGZ als eerste samenwerkingspartner. Het doel is de huisarts, de POH-GGZ en de psycholoog met deze structuur in staat te stellen om op de best mogelijke manier de patiënt te kunnen helpen dan wel gericht en snel door te verwijzen en te behandelen. Lees meer over deze samenwerking in het jaarverslag van PrimaCura GGZ (voorheen: PRO-RCH).

Meer informatie

Bij interesse in een regionaal, door Praktijksteun uitgevoerd, GGZ kwaliteitskader in combinatie met een goed gestroomlijnde samenwerkingsstructuur in de GGZ-keten, vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met Thijs van Kempen (directeur Zorg). Dit kan via 088-2013880, of onderstaand formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.