xs sm md lg

GGZ basiszorg door uw en onze POH-GGZ

Huisartsen & zorggroepen

 • Samenwerking met rendement
 • POH-GGZ (Jeugd) en POH-O passend bij de praktijk
 • Belang van de huisarts vertegenwoordigd bij zorgverleners en -verzekeraars
Bekijk meer informatie

Sociale partners

 • Eigen profiel op onze sociale kaart, conform kwaliteitsstatuut GGZ
 • Zichtbaar voor patiënten en verwijspartners
 • Regionale samenwerking met huisartsen
Wij willen deelnemen

POH-GGZ (Jeugd) & POH-O

 • Professionele begeleiding, scholing en intervisie op maat
 • Eén kaart als vindplaats voor alle verwijs- en consultatiepartners
 • Kennispartner landelijke ontwikkelingen
Ga naar vacatures

Patiënten

 • Eén kaart als vindplaats voor zorgverleners in jouw regio
 • Toegang tot digitale zorg, zoals e-health
 • Zorg op de juiste plek op het juiste moment
Bekijk de patiëntenfolder

Wat doet Praktijksteun?

Praktijksteun is een onafhankelijke organisatie die professionele invulling biedt aan de functie POH-GGZ binnen de GGZ basiszorg. Praktijksteun heeft een team van POH-GGZ in dienst, gezamenlijk zijn zij met de huisarts verantwoordelijk voor het leveren van GGZ-zorg binnen de huisartsenzorg.

Een groeiend betere kwaliteit van zorg neerzetten dat is waar Praktijksteun naar streeft. POH-GGZ worden vanuit ons geschoold, krijgen intervisies en worden voorzien van goede begeleiding. Alle werkgeverstaken van de POH-GGZ liggen bij Praktijksteun. Tegelijkertijd vinden wij het van belang huisartsen te ontzorgen, door vraagstukken van de huisarts te herkennen en afspraken te maken met zorgverzekeraars.

Samen kwalitatief goede zorg verlenen staat bij Praktijksteun voorop!

Functie POH-GGZ

Een praktijkondersteuner GGZ, oftewel POH-GGZ, levert zorg in een huisartsenpraktijk. Binnen de huisartsenpraktijk werkt een POH-GGZ veelal zelfstandig, en zoveel als mogelijk in nauwe samenwerking met de huisarts, aan een eigen caseload.

Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de GBGGZ, SGGZ of juist het sociale domein.

POH-GGZ bij Praktijksteun
Wanneer een POH-GGZ via Praktijksteun ingezet wordt in een huisartsenpraktijk, spreken we van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg met en door onze POH-GGZ. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden, organiseert Praktijksteun gerichte scholingen, intervisies, coaching en goede begeleiding voor de POH-GGZ.

Lees meer over het functieprofiel van een POH-GGZ.