Terug naar overzicht

Tips voor optimale verwijzingen en jouw rol als POH-GGZ hierin

In de wereld van de geestelijke gezondheidszorg ben jij, als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), een belangrijke schakel. Samen met de huisarts ben je verantwoordelijk voor het uitstippelen van de beste zorgpaden voor jouw patiënten. Maar wat gebeurt er als de informatieoverdracht niet helemaal soepel verloopt?

Het belang van een goede overdracht

Een volledige verwijzing, oftewel een goede informatieoverdracht, is (helaas) niet altijd vanzelfsprekend. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Allereerst kan de zorgaanbieder niet adequaat starten met de intake, wat vertraging en frustratie veroorzaakt. Daarnaast wordt de huisarts mogelijk geconfronteerd met vragen van de zorgaanbieder of krijgt hij de patiënt teruggestuurd, wat de efficiëntie van het zorgproces ondermijnt. Voor de patiënt betekent dit vaak een langere wachttijd voordat de behandeling daadwerkelijk van start kan gaan.

Jouw rol als POH-GGZ

Als POH-GGZ heb jij met jouw kennis en expertise de hulpvraag geformuleerd en beredeneerd waarom jij denkt dat een specifiek aanbod daarbij noodzakelijk is. Een cruciaal en waardevol proces. Des te belangrijker is het dat deze informatie wordt overgedragen aan de professional die verder gaat met deze patiënt. Je doet jezelf tekort wanneer de informatie, voortkomend uit jouw werk, niet zorgvuldig wordt overgedragen. Andersom geldt namelijk dat des te waardevoller de informatie die wordt overgedragen, des te relevanter het is voor de ontvangende partij om deze informatie tot zich te nemen en in te zetten voor de best passende zorg voor de patiënt.

Tips voor een optimale verwijzing

Binnen het team van Praktijksteun hebben we enkele tips verzameld die je kunnen helpen bij een goede overdracht:

  • Beschrijf in de verwijzing enerzijds wat de klacht van de patiënt is (inclusief de context: aanleiding, duur van de klacht, vermoedelijke diagnose, sprake van verergering) en anderzijds wat de hulpvraag is (Wat is er veranderd voor de patiënt als hij/zij een geslaagd traject heeft doorlopen? Wat is de vraag achter de vraag?).
  • Je kunt een verwijsbrief maken met de patiënt erbij. De patiënt kan dan in eigen woorden formuleren waar hij of zij tegenaan loopt, wat vervolgens weer door jou aangevuld kan worden.
  • Zie het schrijven van een goede verwijzing als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de huisarts en jou als POH-GGZ. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de verwijzing, maar jij bent de specialist op het gebied van GGZ binnen de praktijk en hebt met jouw kennis de hulpvraag van deze patiënt geformuleerd. (Lees ook: positioneer je als professional in jouw vakgebied)
  • Je kunt ook té uitgebreid zijn, maak er geen volledig essay van. Bespreek samen met de huisarts wat wel en niet relevant kan zijn voor de verwijzing.
  • Voer het gesprek over verwijzingen met de huisarts, waarbij duidelijk wordt wie de verwijzing opstelt en welke informatie hierin wordt opgenomen.
  • Heb je twijfels over een verwijzing? Overleg dan eerst met de praktijk waarnaar je wilt verwijzen. Doe dit nog voordat je een verwijsbrief opstelt. Dit overleg zorgt ervoor dat een patiënt niet onnodig op de wachtlijst komt.
  • Leer, samen met de huisarts, van verwijzingen die onverhoopt toch niet passend bleken te zijn. Dit voorkomt een herhaling in de toekomst.
  • Voor POH-GGZ collega’s van Praktijksteun: indien je vragen hebt over het opstellen van een verwijzing, aarzel dan niet om dit te bespreken met je teamleider van Praktijksteun.

Heb je nog een tip die we hieraan toe kunnen voegen? Laat het ons weten via . Alvast bedankt!

Alleen samen zorgen we ervoor dat de zorg blijft stromen.