Zorgaanbod voor de huisartsenpraktijk

Zorgverlening POH-GGZ

Hoe ziet de zorgverlening POH-GGZ er via Praktijksteun uit in de huisartsenpraktijk?

Vraag meer informatie aan

Het mentale welzijn en de daaraan gerelateerde GGZ-klachten, is een groot en groeiend aandachtsgebied in onze samenleving. Een kleine twintig jaar geleden was er sprake van een wenselijke taakverschuiving binnen de GGZ; ‘de instelling uit, en de wijk of praktijk in’. Sindsdien groeit al jaren de bredere taak en opvatting rondom GGZ-zorg in en vanuit een netwerk rondom de huisartsenpraktijk.

POH-GGZ in de praktijk

Waar de huisartsenzorg de spil is in veel zorgnetwerken, is dat voor de GGZ zeer zeker zo. Huisartsenpraktijken zijn gericht op de wijk of het dorp. Daar waar de samenhang met het sociaal domein, de Wmo, de Jeugdwet en de GGZ binnen de Zorgverzekeringswet allemaal samenkomt. Deze samenhang is gecentreerd rondom de huisartsenpraktijk. Hiervoor is een goed geoutilleerde POH-GGZ een zegen voor veel praktijken. Het concept van Praktijksteun biedt hierbij de ruimte voor de huisarts om de specifieke rol als huisarts in dit geheel vast te kunnen houden, en al deze belangrijke zaken goed gedelegeerd te borgen. Adequate begeleiding, ondersteuning in samenwerkingen ten gunste van de zorgprofessionals, de praktijk en ook de patiënt en specifieke POH-GGZ scholingen zijn enkele zaken die tot dit concept behoren.

Bekijk hier het functieprofiel van een POH-GGZ.

Samenwerken

Kenmerken van een samenwerking met Praktijksteun: 

 • Specialistische GGZ-kennis in huis, passend binnen de huisartsenzorg
  Praktijksteun is ruim vijftien jaar actief in de huisartsenzorg en dan met name binnen het GGZ-netwerk, gestart vanuit de huisartsenzorg en POH-GGZ. In deze tijd heeft de organisatie veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot de functie POH-GGZ, de huisartsenzorg en de GGZ-zorg en -keten.
 • Werkgeverstaken uitbesteed
  Praktijksteun is werkgever voor de POH-GGZ. Hierbij wordt zorggedragen voor salariëring, scholing, en vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof. Hiernaast zorgt Praktijksteun met haar focus op kwaliteit voor begeleiding, specifiek voor de functie ontwikkelde scholing en begeleide intervisie. Praktijksteun vult op haar manier het goed werkgeverschap in met oprechte aandacht voor de medewerker, diens professionele en persoonlijke omstandigheden, en creëert zo ruimte voor duurzame inzetbaarheid van alle collega’s.
 • Wij zorgen voor de match
  De vaste POH-GGZ wordt door Praktijksteun gematcht met de kenmerken van de praktijk. Hierbij wordt gelet op de samenstelling van de praktijk, de collega’s en de patiëntenpopulatie. Denk hierbij aan de locatie (dorp/stad), leeftijd (jong/oud), sociaaleconomische status (laag/hoog) of bijvoorbeeld de mate van culturele diversiteit.
 • Deskundigheidsbevordering
  Wij vinden het van groot belang dat ons professionele team van POH-GGZ beschikt over veel GGZ-kennis.
  Deskundigheidsbevordering is daarom een belangrijk onderwerp binnen onze organisatie. Zo organiseren we scholingen, intervisies, professionele begeleiding en coachtrajecten. Hiernaast beschikt iedere collega over een persoonlijk ontwikkelingsbudget.
 • Toegang tot hulpmiddelen
  De POH-GGZ en daarmee ook de praktijk krijgt vanuit ons toegang tot hulpmiddelen rondom consultatie, e-health, triage en preventie. Zo werken we in veel regio’s met kernteams die actief zijn rondom de huisartsenpraktijk. Ook zijn er in al onze regio’s inloop- en/of preventiegroepen en werken we vaak met het regionale e-healthplatform van Evie. Lees meer over Evie op evie.nl.
 • Samenwerking (in de regio)
  Vanuit Praktijksteun zoeken we vaak de samenwerking op met andere zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten. Dit om de samenwerking in regio’s te versterken, vanuit het belang van de patiënt en het perspectief van de huisartsenzorg, en zo ook met hen passende (financiële) afspraken te kunnen maken.
 • Data-analyse met praktijkscan
  Met de data die worden verzameld en geregistreerd door onze POH-GGZ in de huisartsenpraktijk voeren we vanuit Praktijksteun analyses uit, welke vervolgens kunnen worden vertaald in een zogenoemde praktijkscan. De praktijkscan biedt POH-GGZ’ers en huisartsen inzicht in gebieden waar mogelijk nog onopgemerkte uitdagingen liggen in de praktijk.
Meer informatie

Vraag via onderstaand formulier meer informatie aan of neem contact met ons op via of 088-2013820.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.