Scholingsaanbod

Je vindt hier de scholingsagenda van Praktijksteun met daarin de geplande scholingen voor POH-GGZ (Jeugd).

‘Focus op kwaliteit’ staat bij Praktijksteun voor het continu verbeteren en ontwikkelen van onze dienstverlening richting huisarts en zorgprofessional alsook de zorg. Hieronder valt natuurlijk ook het bevorderen van de deskundigheid van onze zorgprofessionals, zodat er met elkaar kan worden gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Met ons scholingsaanbod willen we bijdragen aan jouw ontwikkeling als POH-GGZ (Jeugd) oen ruimte maken om kennis, ervaringen en successen met elkaar te delen. Lees hier meer over onze visie op scholingen.

Scholingsaanbod 2023
 • Assertiviteit in de zorg (fysieke scholing)
 • Chronische pijn en vermoeidheid (fysieke scholing)
 • Cultuursensitief werken met jongeren (fysieke scholing)
 • E-health (online scholing)
 • Gesprekken voeren met Duplo (fysieke scholing)
 • Gespreksvoering bij vermoeden van huiselijk geweld/(kinder)mishandeling (fysieke scholing)
 • Herkennen van en omgang met mensen met LVB (fysieke scholing)
 • Intervisie ACT | Verdiepen en ontwikkelen ACT-vaardigheden (fysieke scholing)
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) (fysieke scholing)
 • Overgang en psychische klachten (online scholing)
 • Relatieproblematiek (EFT) (fysieke scholing)
 • Rouw bij jongeren en jongvolwassenen (blended scholing)
 • Seksualiteit bespreken in de huisartsenzorg (online scholing)
 • Seksuele & genderdiversiteit (online scholing)
 • Slapeloosheid: diagnostiek en behandeling (online scholing)
 • Trauma | PTSS en persoonlijkheidsproblematiek (fysieke scholing)
 • Triage en vragenlijsten | volwassenenzorg (online scholing)
 • Verslavingsproblematiek onder jongeren (fysieke scholing)

Naar POH-GGZ Academy

Aanmelden voor onze scholingen is enkel nog mogelijk via onze online leeromgeving: POH-GGZ Academy. Wil jij meer weten over POH-GGZ Academy? Of zou je ook toegang tot het platform willen? Ga dan naar deze pagina en vul hier ons contactformulier in om meer informatie te ontvangen. 

Scholingen van Praktijksteun

 • Speciaal ontworpen voor jouw functie

 • Theorie direct toepasbaar in de praktijk

 • Veel ruimte voor (eigen) casuïstiek

 • Delen van kennis en ervaringen

 • Persoonlijk d.m.v. kleine groepen

 • Divers regionaal aanbod

 • Regionale experts betrokken

 • Geaccrediteerd