Lees meer over werken bij Praktijksteun

Functieprofiel POH-GGZ

Wat zijn de werkzaamheden van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)? En wat zijn de voorwaarden om als POH-GGZ bij Praktijksteun te starten?

Bekijk onze vacatures

De functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (afgekort POH-GGZ) is ontstaan door de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk.

Een POH-GGZ is werkzaam binnen een huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de Basis GGZ, SGGZ of juist het sociale domein.

Werkzaamheden POH-GGZ

Als POH-GGZ ga je onder andere aan de slag met:

 • Probleemverheldering
 • Signalering
 • Opstellen en bespreken van een vervolgstappen
 • Geven van voorlichting en psycho-educatie
 • Begeleide zelfhulp, ondersteuning zelfmanagement
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten
 • Geïndiceerde preventie
 • Zorggerelateerde preventie
 • Terugvalpreventie en nazorg
POH-GGZ bij Praktijksteun

Wanneer een huisarts invulling geeft aan de functie praktijkondersteuner GGZ in samenwerking met Praktijksteun, dan is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg met en door onze POH-GGZ. Praktijksteun waarborgt en toetst de kwaliteit op basis van diverse criteria en optimaliseert deze door onder meer (bij)scholingen, intervisie, coaching en begeleiding.

Vereisten

Een POH-GGZ dient een relevante vooropleiding op minimaal hbo-niveau te hebben afgerond en over de nodige werkervaring binnen de (brede) GGZ te beschikken. Daarnaast dient iedereen die in aanmerking wil komen voor de functie van POH-GGZ vanwege het landelijk vastgesteld kwaliteitskader de opleiding Praktijkondersteuner Huisarts GGZ te volgen.

De minimale opleidingseisen verschillen momenteel per regio (beleid van zorgverzekeraar) en zijn vaak niet onderhandelbaar. De volgende vooropleidingen worden volgens het functieprofiel POH-GGZ in ieder geval als relevant beoordeeld:

Bestaande opleidingen

 • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
 • Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
 • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
 • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
 • Master Psychologie;
 • Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

Oude opleidingen

 • Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD);
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH);
 • Opleiding tot GGZ-agoog;
 • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

Gelet op de zwaarte van de functie is naast opleiding ook relevante werkervaring gewenst.

Kennis, houding en gedrag
Om de taken goed uit te kunnen voeren beschikt de POH-GGZ over kennis op het gebied van:

 • Psychische, psychosociale en psychiatrische problemen/aandoeningen, psychopathologie
 • De ontwikkelingen op het terrein van de generalistische eerstelijns GGZ
 • De (organisatie van de) eerstelijns- en tweedelijnszorg op het gebied van GGZ
 • De (organisatie van) aanpalende voorzieningen op het gebied van preventie
 • Kwaliteitsontwikkelingen in de GGZ. De POH-GGZ weet hoe deze in de praktijk te implementeren zijn.

Ook beschikt de POH-GGZ over vaardigheden omtrent:

 • ICT (monitoring en aanleveren beleidsinformatie)
 • Adviserende en coördineren
 • Samenwerken
 • Netwerken

Naast een diploma van deze vooropleiding en relevante werkervaring, beschikt een POH-GGZ vanuit Praktijksteun ook over een hoge mate van zelfstandigheid, goede sociale vaardigheden en een probleemoplossend vermogen.

Download hier het volledige functie- en competentieprofiel POH-GGZ.