Over Praktijksteun

Wie is Praktijksteun?

Bekijk ons team

Praktijksteun levert praktijkondersteuning (GGZ en Jeugd) binnen de huisartsenzorg. Hierbij worden in onze organisatie de pijlers ‘continuïteit van zorg voor de praktijk’, ‘ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt’ en ‘werkplezier voor de professional’ centraal gesteld.

Wij werken met diverse methodische ondersteuningsmodellen welke zijn afgestemd op de context van de huisartsenpraktijk. Deze zijn sterk gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de professional en zijn of haar ‘zorgopgave’ binnen deze context. De professional voelt zich hierdoor maximaal gestimuleerd in een optimale uitoefening van het vakgebied in relatie tot de praktijkomgeving en de regionale koers.

In diverse regio’s werkt Praktijksteun intensief samen met regionale huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars en andere zorgverleners of instellingen in de keten en/of het sociaal domein.

Aanbod
Onderdeel van PRO Groep

Praktijksteun is een dochterorganisatie van PRO Groep. PRO Groep is sinds 2008 actief in de zorg en het moederbedrijf van Praktijksteun, Evie, Robin en Sitis.

Waar Praktijksteun zich met name richt op de (gecontracteerde) zorgverlening, biedt Robin met name capaciteitsoplossingen in de zorg. Denk hierbij aan (tijdelijke) personele inzet, maar ook aan een regionaal opleidingsplatform en de organisatie van een zij-instroomtraject. Sitis is hiernaast een organisatie dat zich richt op de ondersteunende activiteiten in de zorg. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere de opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg.

  • Landelijk zijn ruim 500 huisartsen aangesloten.

  • Opdrachtgevers (huisartsen) beoordelen de samenwerking met Praktijksteun gemiddeld met een 8,5.

  • Praktijksteun heeft ongeveer 150 bevlogen en deskundige zorgprofessionals in dienst.