Zorgaanbod voor de huisartsenpraktijk

Zorgverlening POH-GGZ met Jeugd als aandachtsgebied

Jeugd als aandachtsgebied gewenst in de praktijk?

Vraag meer informatie aan

De POH-GGZ werkt binnen de huisartsenzorg als generalist. In de basis zien al onze POH-GGZ collega’s dus patiënten van alle leeftijden. Toch is het soms fijn als een POH zich meer heeft verdiept en kennis heeft over jeugdigen omdat dit aansluit bij de vragen die zich presenteren in de praktijk. Om deze reden bieden we daarom waar nodig en gewenst extra scholingen, coaching en intervisies aan POH-GGZ omtrent bijvoorbeeld jongeren.

POH-GGZ (Jeugd) in de praktijk

Voorafgaand en tijdens een samenwerking wordt altijd met de praktijk gekeken naar de patiëntenpopulatie. Mede aan de hand hiervan wordt bekeken hoeveel uur een POH-GGZ met en voor jongeren, en dus als POH-GGZ Jeugd, ingezet dient te worden. Dit betreft altijd maatwerk. In deze uren spreekt de POH-GGZ (Jeugd) alleen jeugdigen (en waar nodig ouders/opvoeders) en legt hij/zij de verbinding met laagdrempelige hulpverleningsmogelijkheden in de nulde en eerstelijn. Mede hierdoor is het in veel gevallen mogelijk om snel en laagdrempelig hulp binnen de huisartsenpraktijk te bieden en minder vaak nodig om te verwijzen naar de tweede lijn zoals de SGGZ. Zodra een doorverwijzing noodzakelijk blijkt, is snelle opschaling hierdoor mogelijk. De POH-GGZ Jeugd is ook het vaste aanspreekpunt naar en vanuit de GGD en (jeugd)wijkteams.

Financiering

De financiering van de uren die de POH-GGZ in jouw praktijk inzet als ‘POH-GGZ Jeugd’ is afhankelijk van diverse factoren, maar in veel gevallen betreft dit een cofinanciering met de gemeente. Praktijksteun adviseert graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden en ondersteunt een praktijk bij het maken van een passende keuze. Wij organiseren en coördineren daarvoor ook de samenwerking tussen belangrijke betrokken partijen zoals de huisartsenpraktijk(-en), de gemeente en de zorgverzekeraar.

Resultaten

Resultaten van de inzet van een POH-GGZ met jeugd als aandachtspunt in de huisartsenpraktijk:

  • Specifieke kennis en aandacht voor jeugdigen en jeugd-GGZ
  • Verbeterde vraagverheldering en waar nodig een juiste verwijzing
  • Een verbeterde (keten)samenwerking tussen onder andere de huisartsenzorg, onderwijs, wijkteams en de GGD
  • Minder onnodige verwijzingen, en daardoor geen overbehandeling en minder wachtlijsten
  • Dichtbij en laagdrempelig voor jeugdigen met tenminste dezelfde of betere (ervaren) kwaliteit van zorgverlening
  • Geen wachtlijst bij de POH-GGZ Jeugd en daardoor een snelle inschatting van de eventuele benodigde hulp of zorg, waardoor klachten niet onnodig verergeren.
Infographic

Over het jaar 2020 deden we onderzoek naar de inzet van de POH-GGZ Jeugd. Benieuwd naar de resultaten hiervan?

Download hier de infographic

De infographic biedt op een overzichtelijke wijze inzicht in de cijfers omtrent de inzet van de POH-GGZ Jeugd van Praktijksteun in het jaar 2020.