Terug naar overzicht

Huisartsenpraktijk De Pelikaan zet in op betere jeugdzorg met de POH-GGZ Jeugd

Wanneer opgroeiende jeugdigen tegen problemen aanlopen, is het cruciaal om deze snel te identificeren en de juiste ondersteuning te bieden. De POH-GGZ Jeugd kan hierbij in huisartsenpraktijken een onderscheidende en belangrijke rol spelen. Zo ervaren ook Liesbeth Willems, huisarts bij Huisartsenpraktijk De Pelikaan, en Jacqueline de Weerd, POH-GGZ Jeugd bij Praktijksteun.

Huisartsenpraktijk De Pelikaan is één van de praktijken in de regio Noordelijke Maasvallei die al geruime tijd ervaring heeft met de POH-GGZ Jeugd. Liesbeth Willems, huisarts bij Huisartsenpraktijk De Pelikaan: “Ik had het gevoel dat we als praktijk meer konden betekenen voor jongeren met mentale problemen. Met de komst van een POH-GGZ Jeugd in de praktijk voelt het alsof we meewerken aan een oplossing. Ik ben ervan overtuigd dat we de kwaliteit van begeleiding en zorg voor jeugdigen binnen onze praktijk hebben kunnen verbeteren.”

Jeugdhulp in de huisartsenzorg?

Jeugdhulp is toch de verantwoordelijkheid van de gemeente? Een discussiepunt dat vaker ter tafel komt wanneer het gaat over zorg voor jeugdigen. Betekent dit dan dat de huisarts hier geen rol in speelt? Huisarts Liesbeth Willems heeft voor haar praktijk besloten dat óók zij hier een rol in kunnen spelen. “We zijn er altijd voor iedereen geweest, van 0 tot 100 jaar. Ik vind het belangrijk dat patiënten bij onze praktijk laagdrempelig terechtkunnen. Leeftijd speelt hierbij geen rol.”

“De gemeente heeft inderdaad een grote rol gekregen omtrent de zorg voor jeugdigen, maar veel kinderen en jeugdigen komen toch als eerste bij de huisarts met hun problemen. En dan vind ik het goed om daar de goede faciliteiten voor te hebben”, licht Willems toe.

POH-GGZ, met jeugd als aandachtsgebied

Zowel bij Huisartsenpraktijk De Pelikaan als in diverse andere praktijken in de regio vervult de reguliere POH-GGZ ook de functie POH-GGZ Jeugd. Hiervan is ook Jacqueline de Weerd (POH-GGZ én POH-GGZ Jeugd) een voorbeeld. De Weerd werkt vanuit haar functie als POH-GGZ in twee praktijken en in beide praktijken werkt ze ook wekelijks één dagdeel als POH-GGZ Jeugd. Deze combinatie biedt voordelen, maar is geen vereiste. “Ik heb ook collega’s die liever alleen jeugdigen of juist liever alleen volwassenen zien”, zo vertelt De Weerd. “Als een groot voordeel ervaar ik dat ik door de integratie van jeugdzorg in mijn takenpakket naadloos kan schakelen tussen de behoeften van jeugdigen en volwassenen, wat zorgt voor efficiënte zorgverlening. Ook spreek ik vanuit mijn functie als POH-GGZ voor volwassenen soms ook de ouders, waardoor ik met een systemische blik aan de slag kan. Uiteraard rekening houdend met de privacy.”

De POH-GGZ Jeugd ontzorgt de huisarts

“De komst van de POH-GGZ Jeugd heeft ons een verbetering van zorg opgeleverd en een verlichting in het spreekuur van mijn collega’s en dat van mij gegeven”, aldus Willems. Ze legt uit dat mede dankzij het feit dat een POH-GGZ Jeugd, mede door de bekostiging vanuit de gemeente, extra tijd en ruimte heeft om de kwaliteit van zorg hoog te houden.

De Weerd bevestigt dit: Het is inderdaad mijn taak om in gesprek te gaan met jeugdigen, ouders en hun omgeving en ook het organisatiestuk hierin op te pakken. Dit is iets waar huisartsen vaak geen ruimte voor hebben in hun overvolle agenda’s.”

Willems: “Voor de komst van de POH-GGZ Jeugd duurde het langer voordat een jongere de juiste zorg kon krijgen. Hierdoor liet ik een patiënt vaak nog eens terugkomen op het spreekuur bij mij, anders duurde het gewoonweg te lang. En dit soort gesprekken tussendoor met mij als huisarts zijn nu vaak niet nodig, omdat onze POH-GGZ Jeugd al op korte termijn met de patiënt aan de slag kan. Het is fijn om te weten dat ze op de juiste plek zitten en ook dat dit dichtbij is. Op die manier kan ik blijven volgen hoe het met een patiënt is.”

Daarbij kunnen we als huisarts hierdoor sneller inspringen waar dat nodig is, bijvoorbeeld bij het voorschrijven van medicatie”, zo legt Willems uit. “Dit is iets wat voor een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bijvoorbeeld moeilijk is. Voor het staken, wijzigen of aanbieden van medicatie zie je dat hierbij vaak een doorverwijzing naar de tweedelijnszorg komt kijken.”

Zorg op de juiste plek

Willems is er voorstander van om waar dat passend is, verwijzingen naar de tweedelijnszorg te voorkomen. “Ook daar hebben we te maken met grote tekorten, laten we daar dus zuinig op zijn. Ik vind het dan ook mooi om vanuit de pilotfase vervolgens te zien dat we door de komst van de POH-GGZ Jeugd een duidelijke reductie van verwijzingen hebben kunnen realiseren. Zonder dat daar verlies van kwaliteit bij komt kijken.”

“Mocht een verwijzing wel nodig zijn, is het een groot voordeel dat de POH-GGZ Jeugd een goed netwerk heeft opgebouwd om ons heen. Hierdoor krijg je kwalitatief goede verwijzingen. Zij weet bijvoorbeeld waar plek is én wat waar en door wie wordt geboden.”

Tevreden jeugdigen en ouders

Ook jeugdigen en hun ouders geven aan tevreden te zijn met de zorgverlening van de POH-GGZ Jeugd. “Ik merk bij patiënten dat ze het prettig vinden dat ze niet naar een speciaal centrum of instelling hoeven voor deze zorg. Het voelt voor velen vertrouwd, veilig en laagdrempelig om naar onze praktijk te komen. Een ander groot voordeel is dat onze POH-GGZ Jeugd geen lange wachtlijsten heeft en een patiënt vaak binnen twee weken al kan zien. Voor mijn eigen spreekuur vind ik dat dan ook heel fijn om te weten. Je weet nu dat je een zorgprofessional dichtbij hebt, in plaats van dat je moet aangeven aan de patiënt dat iemand op een wachtlijst komt . Ik vond dat vaak geen goede oplossing. We willen een deel van de oplossing zijn. Mijn mening is dat we met de POH-GGZ Jeugd een steentje bijdragen binnen de jeugdzorg.”

Samenwerking en organisatie

Willems en De Weerd zijn het erover eens dat de functie POH-GGZ Jeugd het verschil kan maken en een huisarts kan ontlasten. Zeker op de manier waarop het bij hen vanuit Praktijksteun georganiseerd is.

“Doordat ik vanuit Praktijksteun werkzaam ben bij de huisartsenpraktijken, zijn werkgeverstaken gedelegeerd en wordt een huisarts daarin zoveel als mogelijk ontzorgt. Hiernaast zorgt Praktijksteun ook voor persoonlijke begeleiding, ondersteuning en de relevante scholingen”, aldus De Weerd.

Willems vult hierin nog aan: “De consultatiepartners, zoals bijvoorbeeld een kinderpsychiater die ook in de praktijk kan komen, , ervaar ik ook als een groot voordeel. Praktijksteun faciliteert deze mogelijkheden. En goed dat onze regiomanager Josine altijd openstaat om met ons te kijken naar wat past voor onze praktijk. De vorm die wij hebben gekozen zal wellicht niet voor iedere praktijk passend zijn, maar het is goed dat Praktijksteun hierin meekijkt en adviseert.”

Benieuwd naar hoe en/of een POH-GGZ Jeugd voor de zorgverlening binnen jouw praktijk passend kan zijn?

POH-GGZ Jeugd Jacqueline de Weerd nodigt huisartsen uit om vooral contact met haar op te nemen voor een eerlijk gesprek. Zij is te bereiken via e-mail, of je kunt via ons met haar in contact komen.

Praktijksteun faciliteert, in de regio Noordelijke Maasvallei in samenwerking met Syntein, sinds 2017 de inzet van de POH-GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk. Lees hier meer over de POH-GGZ Jeugd.