Patiënten

Wat doet een POH-GGZ Jeugd?

Op deze pagina wordt kort toegelicht wat een POH-GGZ Jeugd doet en wat een afspraak met de POH-GGZ Jeugd inhoudt.

De POH-GGZ Jeugd werkt samen met jouw huisarts en is er voor kinderen, jongeren en ouders/verzorgers van kinderen met zogenoemde psychische en/of sociale klachten. Voorbeelden waar je aan kunt denken zijn angstklachten, somberheid, rouwverwerking, vragen over opgroeien of ontwikkeling, verslaving, medicatiecontrole, begeleiding bij ADHD of andere problemen waar je niet goed zelf uit kunt komen. De POH-GGZ Jeugd is er om jou te helpen naar een mogelijke oplossing.

Hoe ziet een afspraak met een POH-GGZ Jeugd eruit?

Het gesprek met de POH-GGZ Jeugd vindt plaats in de huisartsenpraktijk. In het eerste gesprek zal de POH-GGZ Jeugd jou (en soms aan je ouders/verzorgers) veel vragen stellen om zo een goed beeld te krijgen van wat de situatie is en hoe hij of zij jou het beste kan helpen.

De POH-GGZ Jeugd maakt ook regelmatig gebruik van de digitale mogelijkheden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een platform waar je informatie op een rustig moment naleest, een vragenlijst invult, ervaringsverhalen bekijkt en diverse oefeningen online maakt.

Download hier de patiëntenfolder

Samenwerken en doorverwijzen

Het is goed om te weten dat de POH-GGZ Jeugd, als deskundig en betrouwbaar aanspreekpunt, voor jou en je ouders/verzorgers klaarstaat om je met alle kennis en ervaring zo goed mogelijk te helpen. De POH-GGZ Jeugd zoekt indien mogelijk de samenwerking op met bijvoorbeeld jouw school, gezin of andere betrokkenen.

Afhankelijk van jouw situatie kan de POH-GGZ Jeugd, wanneer dat nodig is, in overleg met jou en de huisarts besluiten om je door te verwijzen naar een andere hulpverlener die je nog beter kan helpen. Hierbij kun je denken aan een afspraak met de maatschappelijk werker op school, jongerenwerker, gezinscoach, een psycholoog of een psychiater. De POH-GGZ Jeugd is goed op de hoogte van deze hulpverleners in de regio. Samen met jou wordt gekeken naar welke hulpverlener goed bij je past.

Medicatie

De POH-GGZ Jeugd schrijft zelf geen medicatie voor, dit doet jouw huisarts.

Jouw privacy

De POH-GGZ Jeugd is onderdeel van het team van de huisartsenpraktijk. De registratie van jouw gegevens wordt door de POH-GGZ Jeugd op dezelfde manier verwerkt als door de huisarts.

Jouw leeftijd bepaalt in welke mate informatie gedeeld wordt met je ouders/verzorgers en of zij toestemming dienen te geven voor een behandeling. Vanaf 16 jaar heb je recht op geheimhouding en bepaal je mee in wat er wel of niet gedeeld wordt.

Meer informatie?

Je kunt bij jouw eigen huisarts terecht voor meer informatie over de POH-GGZ Jeugd in jouw praktijk.