Wat doet een POH-GGZ?

POH-GGZ (Jeugd): klachtenregeling

Heb je een klacht over jouw POH-GGZ (Jeugd)?

Uiteraard willen wij graag dat je tevreden bent over onze zorgverlening. Ben je niet tevreden? Bespreek jouw ontevredenheid of klacht dan eerst met jouw praktijkondersteuner GGZ (Jeugd), jouw huisarts en/of met een vertegenwoordiger van Praktijksteun in een persoonlijk gesprek. Wanneer de praktijkondersteuner GGZ, jouw huisarts en/of de vertegenwoordiger van Praktijksteun op de hoogte is van jouw onvrede, kan hij/zij proberen dit samen met je op te lossen.

Vind je dit lastig of kom je er met jouw praktijkondersteuner GGZ, jouw huisarts en/of de vertegenwoordiger van Praktijksteun niet uit, dan kun je jouw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met je naar een oplossing van jouw klacht of probleem en kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als je er ook met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je een uitspraak over jouw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

In onze klachtenregeling staan alle hierboven genoemde stappen uitgebreid beschreven. Deze klachtenregeling is via de onderstaande link te downloaden.