Cliëntenraad

Je kunt als patiënt van een zorgorganisatie meepraten over het beleid via de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. Praktijksteun levert en organiseert samen met jouw huisarts GGZ-zorg in en rondom de huisartsenpraktijk. De zorg valt onder de medische eindverantwoordelijkheid van de huisarts en wordt ook geleverd in de huisartsenpraktijk. Praktijksteun sluit daarom aan bij hetgeen dat door jouw huisarts is georganiseerd als het gaat om client vertegenwoordiging. Als patiënt kun je jouw wenden tot jouw huisarts om de contactgegevens te verkrijgen van zijn/haar cliëntenraad.