Onze visie op scholingen

Focus op kwaliteit

Bekijk het scholingsaanbod

Praktijksteun is een onafhankelijke organisatie die een professionele invulling biedt aan de functies POH-GGZ (Jeugd) en POH Ouderenzorg.

We leven in een samenleving die steeds complexer wordt en waarin kennis steeds sneller vernieuwt. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel, wat vanzelfsprekend van invloed is op de functies binnen de huisartsenzorg. Vooruitstrevende en betere kwaliteit van zorg neerzetten, dat is waar Praktijksteun naar streeft. De wijze waarop zowel een POH-GGZ als een POH Ouderenzorg hulp verleent is zeer divers en afhankelijk van de vraagstelling en type patiënt die men op het spreekuur krijgt, alsmede de persoonlijke achtergrond en bagage van de praktijkondersteuner. Ook de wensen vanuit een huisartsenpraktijk kunnen van belang zijn. Diversiteit in uitvoering is daarom juist gewenst.

We zijn actief in het motiveren van medewerkers als het gaat om persoonlijke ontwikkeling & groei, zelfreflectie en het hebben van een open houding. Om dit alles te bewerkstellingen, investeren we in het persoonlijke contact door middel van maandelijkse begeleiding van de zorgprofessionals. Daarnaast wordt er elke maand intervisie aangeboden, om de zelfreflectie als professional levend te houden. De intervisies worden begeleid door een onafhankelijke professional. En één van de onderdelen om de kwaliteit van zorg te bewaken, is ons aanbod aan scholingen die specifiek gericht zijn op de huisartsenzorg.

Scholingen

Met de focus op kwaliteit is Praktijksteun eind 2015 gestart met het organiseren van (na)scholingen voor in eerste instantie de POH-GGZ. Voor zowel de beginnende als de meer ervaren POH-GGZ. Het unieke van al onze scholingen is dat ze bijna allemaal specifiek ontworpen zijn voor de specifieke functies in de huisartsenpraktijk. De theorie is direct in de praktijk toepasbaar en er is veel ruimte voor eigen casuïstiek. Versterkt door de visie dat regionale verschillen juist ook de kracht zijn in een sterke regionale samenwerking, worden diverse regionale experts betrokken bij ons aanbod aan scholingen.

Bekijk het scholigsaanbod

Persoonlijk

Met ons scholingsaanbod willen we bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de POH-GGZ en de POH Ouderenzorg en ruimte maken om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Het werkt inspirerend om uitgedaagd te worden, om te merken dat je door meer kennis een andere gesprekspartner wordt, dat je zaken in een ander perspectief kunt gaan zien, dat je iets nieuws kunt creëren en meer begrijpt van wat er allemaal mogelijk is. Regie houden op je eigen ontwikkeling; succes, ervaring en kennis delen we met elkaar. Dat geeft energie en een goed gevoel over jezelf en de organisatie waar je werkt.

Inhoud

Onze scholingen zijn veelal opgebouwd vanuit theoretische kennisoverdracht met behulp van voorbeeldcasuïstiek en bevatten oefeningen waarbij een actieve inbreng vanuit de groep wordt verwacht. De nadruk ligt op het bieden van praktische handvatten, die direct toepasbaar zijn op bestaande en toekomstige casuïstiek. Daarbij krijgt de professional ook meer inzicht in de verschillende instrumenten, gesprekstechnieken en behandelmethodes en het gebruik ervan. Waar mogelijk is ook het gebruik van de sociale kaart (landelijk en regionaal) onderdeel van de scholing.

Doelgroep

De scholingen zijn bedoeld voor POH-GGZ en POH Ouderenzorg, werkzaam binnen huisartsenpraktijken. POH-GGZ en POH Ouderenzorg van Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan deze scholingen.

Aandachts-gebieden

Binnen de groep POH-GGZ kennen we ook aandachtsgebieden op kind & jeugd en ouderenzorg, waarbij men gespecialiseerd is in problematieken behorende bij deze doelgroepen. In onze scholingen bieden we de mogelijkheid om die kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Door de organisatie van onze nascholingen ontstaat er tevens kruisbestuiving tussen de POH Ouderenzorg en POH-GGZ (Jeugd) van Praktijksteun en levert dit een bijdrage aan de uitwisseling van nieuwe inzichten.

Ontwikkelingen

Ons scholingsaanbod is continu in beweging. Zo zijn we volop bezig met de ontwikkeling van een digitale leeromgeving voor onze medewerkers, waarmee we in samenwerking met partners ook een aantal vakinhoudelijke e-learnings gaan aanbieden. Hiermee willen we nog meer aansluiten bij de grote mate van verscheidenheid in opleidingsachtergrond, werkervaring en scholingsbehoeften.

Heb je vragen over de scholingen of wellicht suggesties voor onderwerpen, dan kan je contact met opnemen met Corrie Beks en/of Carolien Oerlemans via  of 088-2013820.

Wij zien je graag op een van onze scholingen!