Terug naar overzicht

Wat betekent toekomst­bestendige GGZ voor de functie POH-GGZ?

Samen op weg naar een toekomstbestendige (POH-)GGZ

In januari 2024 hielden we een webinar voor onze POH-GGZ collega’s met het thema ‘Samen op weg naar een toekomstbestendige (POH-)GGZ’. Niek Janssen (directeur van Praktijksteun) vertelde ons hierin over (1) de evolutie van de functie POH-GGZ, (2) waarom verandering noodzakelijk is, (3) hoe we invulling geven aan de verandering en (4) wat dit betekent voor de functie POH-GGZ. Onderstaand gaan we in op het laatste onderdeel: wat betekent deze verandering voor jou als POH-GGZ?

Het staat voorop dat toekomstbestendige GGZ-zorgverlening vraagt om samenwerking en om lef om buiten de gebaande paden te treden. Het vereist andere vaardigheden, zoals het vermogen om los te laten, risico’s te nemen, en niet alleen antwoorden te geven, maar ook vragen te stellen. “Omarm als professional de kracht van verandering”, aldus Niek. “Want als je vasthoudt aan hetzelfde, krijg je wat je al kreeg.”

Wat kun je als POH-GGZ doen?

Als POH-GGZ kan je actief een bijdrage leveren aan het toegankelijk houden van zorg en verandering aanbrengen door invulling te geven aan de onderstaande aspecten.

1. Positioneer je als professional in jouw vakgebied

Ben jij de collega die in de spreekkamer consulten doet of ben jij dé specialist in GGZ in en rondom de huisartsenpraktijk die een belangrijke bijdrage levert aan dat deel van de zorgverlening in de praktijk? Het gaat niet alleen om het hebben van deskundigheid, maar ook om actieve beschikbaarheid, zichtbaarheid en samenwerking binnen het team. Deze positionering maakt dat collega’s binnen het team jou gaan bevragen op jouw expertise.

2. Maak GGZ bespreekbaar

Breng GGZ-vraagstukken naar voren in de praktijk en start een dialoog over de gedeelde visie en het gewenste zorgaanbod. De visie van de LHV alsmede een praktijkscan (waar we vanuit Praktijksteun bij kunnen ondersteunen) kunnen daarbij helpend zijn. De visie vormt een goed vertrekpunt voor het gesprek in de praktijk. De scan draagt bij aan het inzichtelijk maken van zaken, zoals specifieke kenmerken van de populatie en veelvoorkomende vraagstukken.

3. Maak keuzes

Lever een inhoudelijke bijdrage aan keuzes in interventies voor toegankelijke zorg, afgestemd op de praktijk.

In de vorige blog benoemden we een zestal thema’s waarop keuzes gemaakt kunnen worden. Ieder thema kan invulling krijgen, doordat er reeds één of meerdere beproefde interventies zijn. Maak weloverwogen keuzes gebaseerd op de behoeften van de praktijkpopulatie.

4. Geef vorm aan samenwerkingen

Samenwerking is essentieel; als POH-GGZ kun je een leidende rol spelen in het vormgeven en inhoudelijk invullen van gewenste samenwerkingen binnen en rondom de praktijk. De wijze waarop en met wie dit vorm wordt gegeven, is afhankelijk van de eerder gemaakte keuzes.

5. Adresseer verbetervoorstellen en hulpvragen op de juiste plek

De POH-GGZ is van oorsprong een individuele functie die niet als vanzelf onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Echter, het is ook een functie die door de jaren heen volop heeft geëxperimenteerd. Veel goede initiatieven en ideeën zijn ontstaan. De uitdaging wordt om deze succesvolle initiatieven en ideeën op de juiste plek te adresseren. We hoeven namelijk veelal niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maak dus vooral slim gebruik van elkaars kennis en kunde, en deel onder andere bewezen interventies met elkaar.

Conclusie

Kort samengevat: positioneer jezelf als POH-GGZ in de huisartsenpraktijk, ga het gesprek aan en maak samen met je collega’s – vanuit een visie en eventuele praktijkscan – bewuste keuzes in de noodzakelijke en gewenste interventies. Spreek daarbij ook over de rol die jij als POH-GGZ pakt in deze beweging.

Toekomstbestendige (POH-)GGZ gaat dan ook over continue reflectie op werkwijzen en samenwerkingen. Dit met als doel de huisartsenzorg en dus ook jij als POH-GGZ beschikbaar te houden voor degenen die jouw professie het hardste nodig hebben. Wil je hierbij geholpen worden, bijvoorbeeld door je te laten voeden door bewezen interventies binnen de verschillende thema’s? Neem contact met ons op. Wij delen graag onze kennis en helpen je verder, want samen blijven we werken aan de toegankelijkheid van de (POH-)GGZ in de huisartsenzorg!