Terug naar overzicht

Onze terugblik op 2023

2023. Een jaar waarin we aan de slag gingen met het Integraal Zorgakkoord, met als centrale vraag: hoe kunnen we de toegankelijkheid van zorg behouden? Vanuit de huisartsenzorg hebben we actief gezocht naar stappen om de uitdagingen in de GGZ aan te pakken.

​​​​We organiseerden vervolgsessies van de ‘Denktank GGZ’ groepsbijeenkomsten met huisartsen en POH-GGZ. We verzamelden initiatieven, best practices en praktische handvaten om samen de uitdagingen aan te gaan.

In het afgelopen jaar hebben we hierin een solide basis gelegd. Er is opnieuw fors geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering, met een inspirerend congres, talloze scholingen en ons opleidingsplatform POH-GGZ Academy. Daarnaast hebben we geëxperimenteerd met een praktijkscan, waarbij we de beschikbare data van onze POH-GGZ hebben geanalyseerd en beschikbaar gesteld voor de huisartsenpraktijk. Deze inzichten bieden waardevolle informatie en dragen in veel gevallen bij aan het behouden van de toegankelijkheid van zorg.

Hoewel waardevolle eerste stappen zijn gezet in 2023, zal de echte beweging zichtbaar worden in 2024. We staan voor een uitdaging, maar die pakken we graag met beide handen aan. We blijven niet dromen, maar gaan het doen! Samen zorgen we ervoor dat de zorg blijft stromen.

Jaaroverzicht

In ons jaaroverzicht nemen we je in vogelvlucht mee in ons afgelopen jaar.

Ga naar ons jaaroverzicht

Vragen?