Terug naar overzicht

Welke e-healthmodules worden door onze POH-GGZ veel gebruikt?

Er zijn diverse e-healthaanbieders op de markt en daarmee ook een zeer divers aanbod in modules (en dus onderwerpen). E-healthmodules worden door onze POH-GGZ vaak ingezet ter ondersteuning van een behandeling. Modules kunnen zowel zelfstandig als begeleid gevolgd en behandeld worden. Bij de begeleide variant kan de behandelaar tussentijds feedback geven. Gedurende face-to-facegesprekken is het ook mogelijk modules en/of oefeningen bespreekbaar te maken of als leidraad te gebruiken.

Een groot voordeel van e-healthmodules is dat ze de zelfredzaamheid van de patiënt kunnen vergroten en daarmee ook de effectiviteit van de behandeling kunnen verhogen.

Veelgebruikte e-healthmodules

Vijf modules die op dit moment veel door onze POH-GGZ ingezet worden, zijn:

  1. Basiszorg Beter slapen
  2. Basiszorg Depressie (licht en middel)
  3. Mindfulness
  4. Basiszorg Verwerking
  5. Burn-out

Voor wie zijn deze modules bedoeld? Wat is het doel? Hoe wordt dit doel bereikt? Onderstaand geven we per module een korte toelichting.

1. Basiszorg Beter slapen
De module ‘Basiszorg Beter slapen’ is bedoeld voor volwassenen met slaapproblemen en kan vanuit de huisartsenzorg ingezet worden. Het doel van de module is, zoals de naam al verklapt, de patiënt beter te laten slapen en de slaapproblemen van de patiënt dus te verminderen. Om dit doel te bereiken worden belangrijke onderwerpen rondom slaapproblemen behandeld, zowel via psycho-educatie als via opdrachten en vragen die ingevuld dienen te worden door de patiënt. Hiernaast worden de slaapproblemen ook aangepakt door de patiënt ondersteuning te bieden bij onder andere het inplannen van activiteiten en rustmomenten.

2. Basiszorg Depressie (licht en middel)
Deze module kan tevens ingezet worden vanuit de huisartsenzorg en is ontwikkeld voor volwassenen met depressieve klachten. Het doel van de behandeling is om de patiënt uit de depressie te helpen. De module dient enkele praktische handvatten te geven en een actievere houding te realiseren bij de patiënt. Op deze manier zal de patiënt beter om kunnen gaan met sombere gevoelens en gedachten. Tijdens de module worden hiervoor via psycho-educatie en invulopdrachten belangrijke onderwerpen behandeld, zoals activeren, structuur, denkpatronen en terugvalpreventie.

3. Mindfulness
Mindfulness wordt steeds hipper, zowel in de huisartsenzorg als in het hele sociale domein. We merken dat deze module dan ook steeds vaker ingezet wordt bij patiënten (volwassenen) met uiteenlopende klachten. De module kan hierdoor dan ook verschillende doeleinden hebben. Mindfulness kan bijvoorbeeld ingezet worden bij patiënten die last hebben van piekeren, stress of juist van lichamelijke klachten.

In de module zelf leert de patiënt de beginselen van de theorie die ten grondslag ligt aan mindfulness. Ook gaat de patiënt aan de slag met het beoefenen van mindfulnessmeditatie. Oefeningen zijn vooral gericht op het leren van verschillende meditatietechnieken, bijvoorbeeld aan de hand van geluidsfragmenten. Iedere sessie start met een terugblik op de voorgaande week. Aan het eind van elke sessie wordt huiswerk aan de patiënt gegeven.

4. Basiszorg Verwerking
Deze module is bedoeld voor patiënten in de huisartsenzorg die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het doel van de module Basiszorg Verwerking is ondersteuning bieden in het verwerken van deze gebeurtenis. Deze ondersteuning wordt onder andere geboden door de patiënt te voorzien van praktische handvaten en het geven van informatie over ingrijpende gebeuren en de (mogelijke) gevolgen hiervan. Ook gaat de patiënt aan de slag met één of meerdere oefeningen. Hiernaast is het bij deze module mogelijk additionele schrijfoefeningen of het uitvoeren van een afscheidsritueel deel uit te laten maken van de online behandeling.

5. Burn-out
Zoals de naam al zegt is deze module ontwikkeld voor patiënten met burn-outklachten. De module heeft vooral als doel inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van de burn-out. Door de module ontwikkelt de patiënt via psycho-educatie en oefeningen vaardigheden om anders met zijn of haar klachten om te gaan.

Gebruik van dagboeken

Bij vrijwel iedere module is het voor patiënten ook mogelijk een eigen online dagboek bij te houden. Hierin noteert de patiënt hoe hij of zij die dag met het betreffende onderwerp aan de slag is geweest en/of wat die dag hierin wel of niet goed ging. We merken dat veel patiënten hiervan gebruikmaken, vooral omdat ze op deze manier echt bewust met het onderwerp bezig zijn en zo zelf ook bewust worden gemaakt van succesfactoren en valkuilen.

E-healthaanbieders

Bij Praktijksteun maken we vooral gebruik van de e-healthmodules van de e-healthaanbieder Minddistrict, samen met hen maken we op dit moment ook e-health in de keten mogelijk. Waarom wij voor Minddistrict kiezen? Vooral omdat Minddistrict een uitgebreid aanbod van programma’s, modules en oefeningen biedt. Tevens sluit de opbouw van het platform het beste aan bij het ‘blended’ behandelen. Bekende e-healthaanbieders naast Minddistrict zijn: Therapieland, ZorgIQ en Mentalshare Direct.