C.E.T. en preventie

E-health

Inzet van e-health via Praktijksteun

Wat is e-health?

E-health is een verzamelnaam voor verschillende vormen van digitale zorg.

Bij Praktijksteun richten we ons vooral op hoe we e-health in kunnen zetten als ondersteunend instrument voor de mentale gezondheid. E-health is belangrijk voor het betaalbaar en laagdrempelig houden van de geestelijke gezondheidszorg.

Wat zijn de voordelen van e-health?

De voordelen van e-health:

  • E-health stimuleert en ondersteunt de zelfredzaamheid van de patiënt. Hierdoor kan de patiënt in zijn eigen tempo en op een zelfgekozen tijdstip met e-health aan de slag gaan.
  • E-health kan worden gebruikt ter overbrugging van de wachtperiode van de patiënt. Hierdoor kan de screening en diagnostiek worden verbeterd, doordat de patiënt over meer zelfinzicht beschikt.
  • E-health kan bestaande gesprekken, door trainingen en online therapieën, binnen de GGZ aanvullen of zelfs vervangen. Hierdoor kunnen wachttijden in de GGZ, maar ook de duur van de periode waarin de behandeling plaatsvindt worden verkort.
Wat biedt Praktijksteun?

Praktijksteun beschikt over een groot aantal consultatiepartners welke te vinden zijn op onze sociale kaart. Wanneer een huisarts of POH-GGZ (Jeugd) via Praktijksteun gebruikmaakt of wil maken van consultatie zijn dit enkele randvoorwaarden:

  • Verslaglegging vindt plaats in het HIS (registratiesysteem) door de huisarts of POH-GGZ.
  • Er is geen sprake van consulteren wanneer iemand zeker is van een verwijzing, en in een collegiaal (kort) overleg met de verwijspartner afstemt wat de technische inhoud van de verwijzing is.
  • Consulteren geschiedt op verzoek van de huisarts of POH-GGZ voor praktijken die daarvoor (via Praktijksteun) een afspraak hebben met de zorgverzekeraars.
  • Voorafgaand aan een consultatie dient met de patiënt te worden afgestemd dat de casus besproken wordt, of dat men samen tot consultatie overgaat.
  • Wanneer de huisarts of POH-GGZ aanwezig is bij consultatie, is een verslag van de consultatiepartner niet noodzakelijk. Enige uitzondering is wanneer de huisarts of POH-GGZ niet bij consultatie aanwezig is (1-op-1). Er dient dan een verslaglegging van de consultatiepartner aan de huisarts of POH-GGZ te worden overgedragen. Zij voegen dit verslag vervolgens toe aan het dossier (HIS).
Aansluiten op het e-healthplatform van Evie?

Bij een samenwerking kun je als huisartsenpraktijk kosteloos gebruikmaken van het e-healthplatform van Evie. Echter, ook wanneer je niet met Praktijksteun samenwerkt is het mogelijk om voor een gereduceerd tarief aan te sluiten op het regionale of landelijke platform.

Meld je aan voor het e-healthplatform