C.E.T. en preventie

Consultatie

Consultatie bij of via Praktijksteun

Aanmelden als consultatiepartner
Wat is consultatie?

Consultatie betekent in de zorg raadpleging. Op het gebied van GGZ kan consultatie door een huisarts of POH-GGZ ingezet worden om een partner uit de Basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ) te raadplegen.

Consultatie kan ingezet worden wanneer de huisarts of POH-GGZ verwacht een patiënt zelf te kunnen behandelen of begeleiden en het hierbij nodig of gewenst acht om kortdurend expertise in te roepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medicatieoverleg. Het is ook mogelijk expertise in te schakelen wanneer de huisarts of POH-GGZ twijfels heeft over wat er precies speelt aan problematiek bij een patiënt, waardoor het moeilijker in te schatten is of een doorverwijzing nodig is.

Vier vormen van consultatie

Bij consultatie maken we een onderscheid tussen vier verschillende vormen:

  1. Telefonische consultatie: een telefonisch overleg met de consultatiepartner met en/of over de patiënt.
  2. Meekijkconsult: een gezamenlijk consult met de patiënt op de locatie van de huisartsenpraktijk of de praktijk van de consultatiepartner.
  3. 1-op-1 consult: een consult waarbij de patiënt zonder zorgprofessional gezien wordt op de huisartsenpraktijk of op de locatie van de consultatiepartner. Na afloop wordt de uitslag doorgegeven aan de huisarts of POH-GGZ en wordt dit besproken met de patiënt in een telefonisch of regulier (dubbel) consult.
  4. Casuïstiekoverleg: het bespreken van meerdere casussen met een consultatiepartner waarbij de patiënt niet aanwezig is.
Wat zijn de voorwaarden bij consultatie?

Praktijksteun beschikt over een groot aantal consultatiepartners welke te vinden zijn op onze sociale kaart. Wanneer een huisarts of POH-GGZ (Jeugd) via Praktijksteun gebruikmaakt of wil maken van consultatie zijn dit enkele randvoorwaarden:

  • Verslaglegging vindt plaats in het HIS (registratiesysteem) door de huisarts of POH-GGZ.
  • Er is geen sprake van consulteren wanneer iemand zeker is van een verwijzing, en in een collegiaal (kort) overleg met de verwijspartner afstemt wat de technische inhoud van de verwijzing is.
  • Consulteren geschiedt op verzoek van de huisarts of POH-GGZ voor praktijken die daarvoor (via Praktijksteun) een afspraak hebben met de zorgverzekeraars.
  • Voorafgaand aan een consultatie dient met de patiënt te worden afgestemd dat de casus besproken wordt, of dat men samen tot consultatie overgaat.
  • Wanneer de huisarts of POH-GGZ aanwezig is bij consultatie, is een verslag van de consultatiepartner niet noodzakelijk. Enige uitzondering is wanneer de huisarts of POH-GGZ niet bij consultatie aanwezig is (1-op-1). Er dient dan een verslaglegging van de consultatiepartner aan de huisarts of POH-GGZ te worden overgedragen. Zij voegen dit verslag vervolgens toe aan het dossier (HIS).
Sociale kaart

Ga naar de sociale kaart en bekijk wie consultatiepartner is van Praktijksteun.

Sociale kaart

Aanmelden als consultatie-partner

Je kunt je hier aanmelden als consultatiepartner (en tevens voor de sociale kaart).
Bekijk hier de actuele tarieven voor consultatiepartners.