over consultatie

Tarieven voor consultatiepartners

Aanmelden als consultatiepartner

Onderstaand zijn de meest actuele tarieven voor consultatiepartners van Praktijksteun te vinden.

Afspraken declareren
  • Voor telefonische consultatie wordt een maximale vergoeding gehonoreerd voor de betreffende verstrekker ter waarde van 15 minuten, dus 25% van het uurtarief. Dit is inclusief eventuele tijd die wordt aangewend voor het plannen van de afspraak, reistijd en eventuele terugkoppeling en/of verslaglegging.
  • Voor een meekijkconsultatie wordt een maximale vergoeding gehonoreerd voor de betreffende verstrekker ter waarde van 60 minuten*, dus 100% van het uurtarief. Dit is inclusief eventuele tijd die wordt aangewend voor het plannen van de afspraak, reistijd en eventuele terugkoppeling en/of verslaglegging.
  • Voor een 1-op-1 consultatie wordt een maximale vergoeding gehonoreerd voor de betreffende verstrekker ter waarde van 60 minuten*, dus 100% van het uurtarief. Dit is inclusief eventuele tijd die wordt aangewend voor het plannen van de afspraak, reistijd en eventuele terugkoppeling en/of verslaglegging.
  • Voor consultatie in de vorm van casuïstiekoverleg wordt een maximale vergoeding gehonoreerd voor de betreffende verstrekker ter waarde van 60 minuten*, dus 100% van het uurtarief. Dit is inclusief eventuele tijd die wordt aangewend voor het plannen van de afspraak, reistijd en eventuele terugkoppeling en/of verslaglegging.
  • De consultatiemogelijkheden ‘meekijkconsult’, ‘1-op-1 consult’ en ‘casuïstiek overleg’ kunnen zowel fysiek als digitaal worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor passende apparatuur en applicaties ligt bij de consultatiegever en -nemer.

*Wanneer ouders/verzorgers aanwezig zijn, kan de tijd van maximaal 60 minuten worden verhoogd naar maximaal 90 minuten. In het geval dat alleen de jeugdige zelf aanwezig is, blijft de tijdseenheid maximaal 60 minuten.

Tarieven 2024
  • Voor verstrekkers binnen de generalistische Basis GGZ wordt een uurtarief gehanteerd van € 110,00.
  • Voor verstrekkers binnen de specialistische GGZ wordt een uurtarief gehanteerd van € 174,00.