Terug naar overzicht

De allereerste POH Ouderenzorg van Praktijksteun is gestart!

Twee maanden geleden startte collega Carolien Roosen als de allereerste POH Ouderenzorg van Praktijksteun. Een mooie mijlpaal waar we graag even bij stilstaan! Want de start van de POH Ouderenzorg in deze vorm betekent een belangrijke ontwikkeling in het kader van toekomstgerichte zorg binnen de huisartsenpraktijk.

Toenemende zorgvraag

De zorgvraag rondom ouderen neemt toe. Naast het aantal oudere patiënten groeit ook de complexiteit van de problematiek. Bovendien is de ouderenzorg versnipperd (Wlz, Wmo en Zvw), waardoor het vaak ontbreekt aan regie. Uiteindelijk komt er hierdoor veel op het bordje van de huisarts terecht. Zo ervoer ook huisarts Gloudemans van Huisartsenpraktijk Gloudemans in Veghel.

“De steeds ouder wordende patiëntenpopulatie baarde me als huisarts steeds meer zorgen. Voor deze doelgroep kon ik uiteraard de praktijkondersteuner (somatiek) vanuit de praktijk inzetten, maar de ouderenzorg is versnipperd. Regie, duidelijke coördinatie, maar ook tijd, is hierbij vereist. De ouderenzorg vraagt om een expert in het netwerk rondom ouderen die deze taak kan dragen, en hiervoor voldoende tijd heeft”, aldus huisarts Gloudemans. “Fijn dat via Praktijksteun Carolien in onze praktijk als POH Ouderenzorg is kunnen starten!”

POH Ouderenzorg via Praktijksteun

De POH Ouderenzorg via Praktijksteun betreft een vernieuwde vorm binnen de huisartsenpraktijk. De POH Ouderenzorg is bij Praktijksteun altijd (minimaal) hbo-opgeleid en is degene die onder andere de multidomein problematiek en het regelwerk als portefeuillehouder ouderenzorg oppakt. Hierdoor kan de huisarts ook echt huisarts zijn en blijven, en wordt de druk in de agenda van de huisarts verminderd.

“We hebben vanuit Praktijksteun als het ware een ondersteuningsconcept ingericht rondom de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk, om zo op de juiste plek waarde toe te voegen aan de best passende (ouderen)zorg. Hierbij gaat het om een combinatie van zorgverlening, met de POH Ouderenzorg, en een sterke werkmethodiek. Vanuit Praktijksteun dragen wij dan zorg voor de werking en de continuïteit van beide aspecten. We doen dit uiteraard altijd binnen de regionale context zoals deze met de zorggroep is afgesproken”, zo vertelt Josine van Santvoort, regiomanager bij Praktijksteun.

Patiënt-, praktijk- en wijkniveau

Bij de sterke werkmethodiek, waar Josine over spreekt, wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: patiënt-, praktijk- en wijkniveau. Op patiëntniveau ligt de focus op het ondersteunen, begeleiden, organiseren en coördineren. De POH Ouderenzorg verbindt een netwerk van mensen rondom de oudere waarmee de zorg wordt afgestemd. Zij blijft de oudere frequent in beeld houden en voert waar nodig casemanagement uit. Op praktijkniveau ligt de focus van de POH Ouderenzorg juist met name op de organisatie van de ouderenzorg rondom de praktijk. En op wijkniveau betekent dit vooral de samenwerking met netwerkpartners, zodat er waar nodig snel geschakeld en overlegd kan worden.

Meer informatie

Josine: “Natuurlijk hoop ik dat we nog meer huisartsenpraktijken, binnen en buiten de regio van Veghel, met een POH Ouderenzorg kunnen ondersteunen. Zodat we ook bij hen bij kunnen dragen aan goede, passende ouderenzorg en de afname van de agendadruk van de huisarts.”

Neem voor meer informatie gerust contact op met Josine van Santvoort via of 088 201 3820.