Zorgaanbod voor de huisartsenpraktijk

Zorgverlening POH Ouderenzorg

Hoe ziet de zorgverlening POH Ouderenzorg er via Praktijksteun uit in de huisartsenpraktijk?

Vraag meer informatie aan

De zorg voor ouderen vraagt binnen de huisartsenzorg om een belangrijk deel van de beschikbare zorgcapaciteit. Voor het leveren van goede ouderenzorg is de expertise van jou als huisarts essentieel. Vandaag de dag wordt de nadruk van de belasting in tijd vaak gekenmerkt door niet medische maar complexe domein overstijgende vraagstukken en regeltaken.

In de praktijk

Het ondersteuningsconcept van Praktijksteun geeft je de ruimte om als huisarts op de juiste plek waarde toe te voegen aan de best passende zorg. De zorgverlening POH Ouderenzorg via Praktijksteun is een concept waarin de persoon (de praktijkondersteuner Ouderenzorg) gecombineerd wordt met een sterke werkmethodiek. De hbo-opgeleide professional pakt hierbij de multidomeinproblematiek en het regelwerk als portefeuillehouder ouderenzorg op, waardoor je als huisarts ook echt huisarts bent en blijft.

Rol en taakstelling

De POH Ouderenzorg is, zoals de naam al zegt, gespecialiseerd in ouderenzorg en beschikt over kennis om deze kwetsbare doelgroep goed te ondersteunen. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met patiënten (in principe vanaf 65 jaar) met ouderdomsklachten in gesprek te gaan, om zo de juiste zorg te kunnen bieden. De POH Ouderenzorg neemt onder meer de rol van casemanager op zich en organiseert de zorg rondom de patiënt, diens omgeving en de praktijk. Hiermee verdwijnt de zorg- en regeltaak uit de agenda van de huisarts.

Met de inzet van de POH Ouderenzorg werken we aan een optimale inrichting van zorg en ondersteuning binnen de huisartsenpraktijk. Deze professional voegt expertise toe op het gebied van zorg voor (kwetsbare) ouderen met complexe zorgsituaties. Door zowel de doelgroep als de netwerkpartners goed in beeld te hebben, schakelt de POH Ouderenzorg snel en pakt (dreigende) problemen op het juiste moment en de juiste manier op. Bij voorkeur voordat ze ontstaan.

Bekijk hier het volledige functieprofiel van een POH Ouderenzorg.

Samenwerken

Kenmerken van een samenwerking met Praktijksteun

 • Specialistische kennis in huis
  Praktijksteun is sinds 2009 actief als zorgverlener binnen de huisartsenzorg. In deze tijd heeft de organisatie veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot praktische vraagstukken binnen de huisartsenzorg, en samenwerking in het gehele netwerk rondom de huisartsenpraktijk.
 • Deskundigheidsbevordering
  Bij Praktijksteun ligt de focus op kwaliteit. Deskundigheidsbevordering is hierbinnen een belangrijk onderwerp. Zo bieden we scholingen, intervisies, professionele begeleiding en coachtrajecten aan alle zorgprofessionals. Kruisbestuiving tussen de POH Ouderenzorg en POH-GGZ (Jeugd) van Praktijksteun wordt vanuit de organisatie extra gestimuleerd door bijvoorbeeld gezamenlijke scholingen en bijeenkomsten te organiseren. Hiernaast beschikt iedere collega over een persoonlijk ontwikkelbudget.
 • Werkgeverstaken uitbesteed
  Praktijksteun is werkgever van de POH Ouderenzorg. Hierbij wordt zorggedragen voor salariëring, deskundigheidsbevordering, instrumenten en vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof. Praktijksteun geeft invulling aan goed werkgeverschap met oprechte aandacht voor de medewerker, diens professionele en persoonlijke omstandigheden, en creëert zo ruimte voor duurzame inzetbaarheid van alle collega’s.
 • Monitoring op productie en kwaliteit
  Het wegnemen van werkdruk bij de huisarts door de inzet van een POH Ouderenzorg, gaat bij Praktijksteun gepaard met een bewezen rendabele inzet. Om dit te kunnen borgen houdt Praktijksteun zicht op de productiviteit en begeleidt de POH Ouderenzorg en de huisartsenpraktijk hierin. Tijdens evaluatiegesprekken worden inzichten gedeeld, zodat kan worden bijgestuurd waar nodig.
 • Toegang tot hulpmiddelen
  De POH Ouderenzorg en daarmee ook de praktijk kan gebruikmaken van hulpmiddelen zoals e-health en (digitale) screenings-, vragen- en monitoringslijsten. Ook een PGO of instrumenten zoals ‘Ik ben VIP’ behoren tot de mogelijkheden. Geleidelijk zal de POH Ouderenzorg waar mogelijk deze hulpmiddelen in gaan zetten.
 • Samenwerking (in de regio)
  De POH Ouderenzorg werkt volgens de regionale afspraken en/of het zorgprogramma kwetsbare ouderen. Hierbij is en blijft de zorggroep omtrent het zorgprogramma in de regie en is Praktijksteun verantwoordelijk voor het leveren van zorg op praktijkniveau.
 • Wij zorgen voor de juiste match
  Op basis van de kenmerken en wensen van de praktijk, wordt op maat de juiste POH Ouderenzorg voor de praktijk gevonden. Hierbij wordt gelet op de samenstelling van de praktijk, de collega’s en de patiëntenpopulatie. Denk hierbij aan de locatie (dorp/stad), leeftijd (jong/oud), sociaaleconomische status (laag/hoog) of bijvoorbeeld de mate van culturele diversiteit.
 • Continuïteit van zorg
  Door de methodische werkwijze en vastlegging van alles wat relevant is voor een optimale inrichting en uitvoering van ouderenzorg in samenwerking met netwerkpartners, zorgt Praktijksteun voor continuïteit bij onverhoopte uitval van de POH Ouderenzorg.
Meer informatie

Vraag via onderstaand formulier meer informatie aan over de zorgverlening POH Ouderenzorg via Praktijksteun.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.