Terug naar overzicht

Zorg van ernstig psychiatrische patiënten moet beter

Hoe ervaren huisartsen het GGZ-systeem? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) peilde deze vraag vorige week voor de vierde keer bij 1.406 huisartsen. Het werd duidelijk dat volgens de huisartsen de problemen met betrekking tot de zorg voor patiënten met ernstig psychische klachten steeds groter worden.

Zo geeft 72% aan dat er steeds meer patiënten met psychische klachten naar de huisartsenpraktijken komen, waarvan de gepresenteerde klachten alsmaar complexer worden. 81% geeft aan dat op grote schaal meer patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ worden overgenomen. Bijna de helft van de respondenten zegt dat patiënten langer dan acht weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Hiernaast ontstaan er voor het eerst wachttijden bij de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.

Waar de huisarts tegenaan loopt

Al vanaf de invoering van het ‘nieuwe GGZ-systeem’ in 2014 spelen er verschillende zaken waar huisartsen tegenaan lopen:

  • Wachttijden in de gespecialiseerde GGZ (64%)
  • Zorg voor ernstig psychiatrische patiënten (51%)
  • Samenwerking met GGZ-partners (30%)
  • Wachttijden in de generalistische Basis GGZ (27%)
  • Problemen rondom de verwijzing van patiënten die nieuw zijn in de GGZ (25%)
De POH-GGZ

95% van de huisartsen werkt samen met een POH-GGZ. Deze POH-GGZ wordt vooral veel ingezet voor kortdurende therapeutische behandeling (90%) en kortdurende begeleiding (76%). 62% van de huisartsen geeft ook aan dat hij de POH-GGZ inzet bij het diagnostische traject. 36% van de POH-GGZ doet ook de begeleiding van chronische patiënten.

Iets meer dan de helft (55%) geeft aan voldoende uren voor de POH-GGZ beschikbaar te hebben, en iets minder dan de helft (44%) zegt meer uren voor de POH-GGZ nodig te hebben.

Afspraken met zorgverzekeraars

Met toenemende mate komt de zorg voor patiënten met ernstig psychiatrische patiënten in de knel. LHV en GGZ Nederland vragen zorgverzekeraars en de lokale en landelijke politiek met concrete oplossingen te komen. Het Landelijk Platform GGZ dringt aan op bindende afspraken tussen organisaties op regionaal niveau en vindt dat de minister moet toezien op naleving van deze afspraken tussen verzekeraars, aanbieders, gemeenten, cliënten organisaties en woningbouwcorporaties.

“Deze uitkomst past inderdaad bij de verwachting die wij enkele jaren geleden al hadden. De huisartsenzorg krijgt te maken met een steeds groter aantal en groeiend complexe GGZ-klachten, waardoor goede, professionele ondersteuning steeds belangrijker wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan versterking van de ketens bij het tijdig kunnen op- en afschalen van zorg, verbeterde toegang tot het sociale domein en het drastisch verminderen van de wachttijden. Het is goed en noodzakelijk om deze ondersteuning regionaal aan te pakken. Bij Praktijksteun zitten we met regelmaat met o.a. verzekeraars en gemeenten om tafel om samen de GGZ in de huisartsenzorg regionaal te versterken, en merken we dat onze aanpak positieve resultaten oplevert”, aldus Rudolf Keijzer, directeur van Praktijksteun.