Terug naar overzicht

Wat je moet weten over het nieuwe
functie- en competentie­profiel POH-GGZ

Het functie- en competentieprofiel van de POH-GGZ is geüpdatet! Hierin staat onder andere dat er een verplicht, onafhankelijk kwaliteitsregister komt, waardoor de deskundigheid van de POH-GGZ duidelijk en toetsbaar is. Zo meldt de LHV op 15 mei 2020 op haar website. “Mooie en goede ontwikkelingen”, reageert Rudolf Keijzer. “De landelijke vereniging en de landelijke partnerorganisaties zetten hiermee goede stappen.”

Wat is er gewijzigd in het functie- en competentieprofiel?
  • Dit nieuwe profiel vormt de basis voor de aanvullende, functiegerichte scholing tot POH-GGZ.
  • Er geldt een verplicht kwaliteitsregister per 1 januari 2021. Lees hieronder meer hierover.
  • Eén van de kernwaarden van het nieuwe profiel is dat de POH-GGZ en patiënt gezamenlijk werken aan het behouden, versterken en herstellen van psychische gezondheid.
  • De POH-GGZ biedt huisartsenzorg. Om deze reden is in het nieuwe functie- en competentieprofiel bij de formulering van de kernactiviteiten meer aangesloten bij de zogeheten ‘kenmerkende beroepsactiviteiten’ van de huisarts. Hierdoor komt de terminologie zoveel mogelijk overeen met de wijze waarop deze in een huisartsenpraktijk wordt gehanteerd.
Het nieuwe functie- en competentieprofiel vind je hier.
Wat houdt het kwaliteitsregister POH-GGZ in?

Het doel van het kwaliteitsregister POH-GGZ is de deskundigheid van een POH-GGZ borgen op een transparante en toetsbare wijze. Alle in Nederland werkzame POH-GGZ moeten zich met ingang van 2021 in dit register registreren.

Wat houden het functieprofiel en het register in voor onze POH-GGZ collega’s?

“Bij Praktijksteun hanteren we een eigen kwaliteitskader voor alle POH-GGZ collega’s. Dit kader sluit al goed aan bij het nieuwe functieprofiel en het aankomende kwaliteitsregister”, vertelt Keijzer. In het kwaliteitskader van Praktijksteun wordt overzicht en inzicht gegeven in hoe de gefaciliteerde ontwikkelingsuren en het persoonlijk ontwikkelbudget besteedt kan worden door POH-GGZ collega’s. “Onder andere dit kader geeft goed onze focus weer: kwaliteit. We vinden het belangrijk dat we allemaal het beste uit onszelf halen en we ons als professional blijven ontwikkelen. Vanuit dit uitgangspunt zijn we positief over de hierboven genoemde ontwikkelingen. Zowel het nieuwe functieprofiel als het register bieden kansen, zorgen ervoor dat de functie van de POH-GGZ zich verder kan professionaliseren en biedt ons de nodige ruimte voor maatwerk per POH-GGZ.”