Terug naar overzicht

Wat houdt de Hervormingsagenda Jeugd in voor de huisartsenpraktijk?

De Hervormingsagenda Jeugd (2023 – 2028) met afspraken over verbeteringen in de jeugdzorg is definitief vastgesteld. Onze collega Marieke Couwenberg neemt ons in deze blog kort mee in waarom deze Hervormingsagenda is ontstaan en wat dit betekent voor de huisartsenpraktijk.

Waarom een Hervormingsagenda?

Het rapport over de Hervormingsagenda start met een stevige reflectie op het uitblijvende succes van de Jeugdwet. Met een doorgeschoten marktwerking, een niet te remmen kostenstijging, zware administratieve lasten en een onstuitbare groei van het gebruik van jeugdhulp. Dit met onvoldoende beschikbaarheid van jeugdhulp als gevolg, waaronder voor kinderen met psychiatrische problematiek.

Wat zien we hiervan terug in de huisartsenpraktijk?

“Ook in de huisartsenzorg zien we veel jeugdigen met lichte tot zware problematiek langskomen, waarvoor de huisarts passende zorg wil bieden binnen de huisartsenpraktijk of hen met een passende verwijzing naar buiten wil laten stappen. Maar het vinden van de weg in het steeds veranderende jeugdhulplandschap is geen gemakkelijke opgave gebleken”, aldus Marieke.

Wat kan de Hervormingsagenda hierin betekenen?

“De Hervormingsagenda biedt een aantal aanknopingspunten die de komende tijd nog een concretiseringsslag moeten krijgen. Deze punten kunnen een opening zijn om de jeugdigen die hun weg naar Jeugdhulp zoeken via de huisarts hierin beter te kunnen voorzien. Hierbij kun je denken aan:

  • Het verstevigen en toegankelijker maken van de wijkteams door deze teams anders in te richten. Zo dient er onder andere een vaste contactpersoon vanuit het wijkteam voor de huisarts aangewezen te worden.
  • Meer focus op preventie- en groepsgericht aanbod.
  • De begrippen ‘gebruikelijke zorg’ en ‘eigen kracht’ gaan een grote rol spelen. Wanneer hier sprake van is, wordt er geen jeugdhulp ingezet.
  • Het bieden van verduidelijking over het beschikbare aanbod aan Jeugdhulp. Het aanbod zal ook afgeslankt worden. Jeugdhulp moet bewezen effectief zijn. Er gaat een lijst opgesteld worden met niet-doen activiteiten.
  • De aanmoediging van huisartsen om een POH-GGZ Jeugd of Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) aan zich te verbinden.”
Op welke manier kan een POH-GGZ Jeugd hierbij helpen?

De kern van de functie van de POH-GGZ Jeugd is vroegtijdig klachten bij jeugdigen te onderkennen en normaliseren. Sommige problemen bij bepaalde fases en/of het leven horen erbij en problematiek rondom opgroeien en opvoeden zijn daar niet van uitgesloten.

De POH-GGZ Jeugd kan een kortdurend traject aanbieden aan jeugdigen, snel (maximale wachttijd van twee weken), dichtbij en vertrouwd (in de huisartsenpraktijk). Wanneer zwaardere problematiek vermoed wordt, is de inzet van de POH-GGZ Jeugd er juist op gericht om snel een juiste doorverwijzing te doen. Er wordt dan niet behandeld in de huisartsenpraktijk.

“De afgelopen jaren is ook onze ervaring dat de POH-GGZ Jeugd een helpend resultaat kan bewerkstelligen waarbij op de eerste plaats de jeugdige zich goed geholpen voelt, de huisarts ontzorgd wordt en de gemeente de jeugdtransformatie kan vormgeven. Dit doen we altijd in de driehoek huisartsenzorg, gemeente en POH-GGZ Jeugd. Lees hierover meer in dit artikel over de inzet van de POH-GGZ Jeugd en onze geleerde lessen hierin.”

Is meer informatie gewenst over de POH-GGZ Jeugd? Neem dan contact met Marieke op via of 088-2013820.