Terug naar overzicht

Verschuiving chronische psychiatrie

Met de verschuivingen in de (GGZ)zorg, ontstaan er allerlei nieuwe situaties voor de professional en vooral ook voor de patiënt. Eén van die verschuivingen is de (verplichte) afbouw van zorg voor chronisch psychiatrische patiënten uit de specialistische GGZ (SGGZ).

Sommige patiënten hebben daadwerkelijk minder tot nauwelijks nog begeleiding nodig, anderen tenminste een vinger aan de pols.
Natuurlijk blijft er altijd een groep die meer aandacht en zorg nodig heeft, zoals de groep patiënten die door langdurige psychiatrische problemen in het dagelijkse leven ernstig belemmerd worden. Bij deze groep kun je denken aan schizofrene patiënten met terugkerende psychotische episodes of patiënten met persistente stemmingswisselingen. Een deel van deze groep moet in de SGGZ blijven voor intensief multidisciplinaire begeleiding, waarbij ook de GBGGZ, huisarts/POH-GGZ en het sociale domein betrokken zullen zijn en blijven.

Voor de huisartsenzorg betekent dit niet dat zondermeer alle collega’s dezelfde doelgroep goed kunnen, willen of durven begeleiden. In verschillende regio’s is Praktijksteun in samenwerking met andere partijen hiervoor druk bezig goede afspraken te maken. Samen met hen wordt onder andere gekeken naar hoe de huisartsenzorg versterkt kan worden en zoeken we naar geschikte oplossingen. Vraagstukken waar we huisartsenpraktijken (en partners) nu zoal mee vooruit kunnen helpen zijn onder andere:

  • Is het mogelijk meerdere verpleegkundig specialisten in te zetten en versterken zij hiermee dan ook de huisartsenzorg?
  • Hoe kan er gezorgd worden voor een ‘warme overdracht’ en wat betekent dit dan?
  • Hoe kunnen de consultatiemomenten beter ingericht worden en wie zijn/worden de consultatiepartners?
  • Hoe kunnen de lijnen tussen huisarts en partner zo kort mogelijk blijven?

Heeft u als huisarts ook een interessant vraagstuk of wilt u meer weten over één van bovenstaande vragen, neemt u gerust contact met ons op via 088-2013820.