Terug naar overzicht

Terugblik op de netwerk­bijeenkomst GGZ: "Zo kort mogelijk bij ons"

Donderdagavond 21 juni 2018 hebben we, namens het Platform GGZ Noord-Limburg, een aftrap gegeven aan het project “Zo kort mogelijk bij ons” middels de netwerkbijeenkomst GGZ. Dit project heeft als doel om uiteindelijk als regio ervoor te zorgen dat mensen op het juiste moment de juiste hulp of zorg krijgen. Hindernissen zoals wachtlijsten of ‘doorbehandelen omdat er geen alternatief is’, lijken in het systeem gebakken te zitten. Het is aan ons allen om hier met en voor de regio actie tegen te ondernemen.

Diverse expertises

De opkomst van negentig deelnemers bestond uit een divers gezelschap, allen werkzaam in de GGZ. Denk hierbij aan directeuren, huisartsen, beleidsmedewerkers, wethouders, kinder- en jeugdtherapeuten, gezinsbegeleiders, psychologen, maatschappelijk werkers, zorgregisseurs, POH-GGZ, managers, consulten, gedragswetenschappers, preventiemedewerkers, psychotherapeuten en coördinatoren. Er is kennis uitgewisseld en met ieders eigen expertise naar vraagstukken gekeken. We kunnen spreken van een inzichtelijke en succesvolle avond!

Zo kort mogelijk bij ons

Na ontvangst, een soepje en een broodje, was het woord aan Rudolf Keijzer (algemeen directeur Praktijksteun) om de betekenis van het project uit te leggen. Dit project heeft als doel om uiteindelijk als regio ervoor te zorgen dat mensen op het juiste moment de juiste hulp of zorg krijgen. Vooral door een nog betere samenwerking met en in het netwerk rondom de hulp-/zorgvragende persoon. Wanneer je de inhoud van de zorg voorop wilt stellen, dien je volgens Rudolf eerst de samenwerkingsprocessen aan te pakken. “De kwaliteit van zorg is prima. Het specialisme of de kwaliteit van de individuele zorgverlening staat niet ter discussie, het gaat om de samenwerking tussen de verschillende specialismen.” Hierna volgde er een presentatie vanuit de stichting “Ik begin” door Remy Kreutz en Perry Bussers. Vanuit “Ik begin” wordt door middel van een persoonlijke benadering, op een laagdrempelige manier, gestimuleerd tot het nemen van stappen tot herstel. Het verhaal van Remy en Perry past goed binnen het initiatief, omdat zij als doel hebben om perspectief te bieden aan ‘beginners’. Dit kan zowel in het voortraject, tijdens het wachten of na een behandeling. Vroeg beginnen met de volgende stap, zodat je sneller weer kan meedraaien in de maatschappij.

De groep ging vervolgens uiteen om in verschillende discussiegroepen inhoudelijk aan de slag te gaan met een aantal casussen. Per casus zijn er een stel voorstellen gedaan die mogelijk bij kunnen dragen aan een verbetering in het traject. Een kleine greep hieruit zijn: het inzetten van ervaringswerkers en hen betrekken bij het volledige traject van een patiënt/cliënt, het inzetten van e-health en het samenwerken binnen de keten en de sociale omgeving.

Ideeën en initiatieven

Met het platform blijven we op zoek naar ideeën. Heb jij een idee, initiatief of voorbeeld die bijdragen aan “Zo kort mogelijk bij ons”. Vul deze dan zeker in via de ideeënbus op de website. Middels een structurele nieuwsbrief gaan we een podium geven aan projecten die reeds in de regio leven. Op deze manier kunnen we van en met elkaar leren en ontwikkelen.