Terug naar overzicht

Scholingen POH-GGZ: “We want more”

“We want more”, de titel van een column over kwaliteit en deskundigheidsbevordering binnen Praktijksteun. Het gaat hier om scholing, diepte, inhoud en dat onze collega’s POH-GGZ hierin haast wel onverzadigbaar lijken. Dit komt ook weer terug in het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek en in evaluaties van onze scholingen.

Meer de diepte in

Regelmatig is een door ons georganiseerde scholing zó prikkelend geweest, dat veel aanwezigen er meer van willen hebben. Met meer wordt dan vaak in de uitleg gedoeld op nog meer de diepte in, en langer durende of meerdaagse scholingen.
Soms is een onderwerp zo basaal aan de orde geweest, dat een enkeling van de POH-GGZ aangeeft dat ze het basisniveau eigenlijk al zelf hebben.

“Dit zijn reële en terechte opmerkingen, en voor ons zeer waardevol, toch gaan we niet altijd hierin mee,” betoogt Rudolf Keijzer, algemeen directeur bij Praktijksteun. “De scholingen zoals wij die vanuit Praktijksteun kunnen aanbieden zijn altijd gericht op de praktijk van vandaag en morgen. Hiermee bedoel ik dat we in de scholingen, net zoals in de begeleidingen, samen de verantwoordelijkheid hebben om binnen de kaders van de huisartsenzorg te blijven. Dit betekent ook dat er altijd collega’s zijn die op het ene onderwerp nog veel meer kunnen dan sec gezien in de huisartsenpraktijk noodzakelijk is. Wellicht kunnen deze zelfde collega’s op een ander onderwerp weer net iets minder diep gaan, wat natuurlijk geen waardeoordeel is”, aldus Keijzer, .

Op niveau van de POH-GGZ

Praktijksteun biedt altijd scholingen aan die de POH-GGZ in staat stellen het werk, en daarmee alle bijbehorende onderwerpen, op het niveau van de POH-GGZ aan te kunnen. Dus niet alleen hetgeen waar de POH-GGZ voor gestudeerd heeft, of waar hij/zij vooral veel ervaring in heeft. Dergelijke scholingen hebben volgens de organisatie, gezien de diepte die het raakt, voldoende aan twee tot maximaal drie uur.

Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB)

Bij Praktijksteun kunnen POH-GGZ naast alle door de organisatie aangeboden scholingen deelnemen aan andere scholingen, cursussen en workshops via hun POB. Het POB biedt de POH-GGZ in ieder geval de nodige ruimte om verdieping te zoeken op de onderwerpen waar hij/zij het zelf bij nodig, of gewoon interessant en leuk, vindt.

Gezonde ontwikkelingsdrang

“Dat onze collega’s alleen maar meer willen, is een gezonde drang naar kennis en ontwikkeling. Een mooi gegeven waar wij als team trots op (mogen) zijn. Toch willen en moeten wij als POH-GGZ-organisatie hierin ons binnen de kaders van de functie houden”, aldus Keijzer. Om die gezonde ontwikkelingsdrang en de vraag naar “meer” tegemoet te komen, heeft Corrie Beks, ‘Hoofd Scholingen’ bij Praktijksteun, onder meer het onderwerp ‘Voor en door’ op de interne scholingsagenda gezet. “Binnen Praktijksteun kunnen we spreken van een grote diversiteit aan werkervaring en opleidingsachtergrond, welke we in de inspiratiebijeenkomst “Voor en door” graag willen benutten. Enkele collega’s hebben zich aangemeld om in totaal vijf verschillende workshops te geven over hun specialiteit, andere collega’s hebben zich opgegeven om de workshops van hun collega’s te volgen., aldus Beks. Deze week (22 maart) vindt deze inspiratiebijeenkomst plaats. “Wij hebben er al zin in! Het is in ieder geval een mooi gegeven dat we met een groep enthousiastelingen, leergierigen en specialisten van elkaar kunnen, willen en mogen leren”, vertelt Beks.