Terug naar overzicht

Samen op weg naar verbetering van regionale GGZ-zorg in westelijk West-Brabant

Op uitnodiging van en samen met Zorggroep West-Brabant B.V. is Praktijksteun ruim een jaar geleden gestart met het project ‘GGZ in en vanuit de Regio’. Het project richt zich op een versterking van de samenwerking tussen zorgaanbieders binnen de generalistische Basis GGZ (GBGGZ), de specialistische GGZ (SGGZ), de huisartsenzorg en het sociaal domein. Dit met als doel de (toegang tot) regionale zorg voor inwoners in westelijk West-Brabant met psychische klachten te verbeteren.

Problematiek westelijk West-Brabant

“Uit verschillende studies blijkt dat westelijk West-Brabant zich onder andere laat kenmerken door een ervaren gezondheid die lager ligt dan het landelijk gemiddelde en een hogere prevalentie van psychosociale problemen. Ondanks een divers aanbod van hulpverlening, wordt de zoektocht naar de juiste zorg op de juiste plek door hulpverleners vanuit alle domeinen als toenemend complex ervaren”, aldus Maarten van de Sande, regiocoördinator bij Praktijksteun en aangesloten bij het project ‘GGZ in en vanuit de Regio’.

Samenwerken door projectmatige aanpak

“Ruim een jaar geleden zijn we vanuit Praktijksteun dus samen met Zorggroep West-Brabant B.V. gestart met het project”, aldus Maarten. “Inmiddels hebben enkele bijeenkomsten plaatsgevonden met diverse zorgaanbieders en andere netwerkpartners. Hierin zijn problemen in kaart gebracht, belangen gedeeld, is er vooral ook nader kennis met elkaar gemaakt én is er gekeken naar mogelijkheden tot meer samenwerken. Inmiddels staat er een projectorganisatie, zijn vrijwel alle grote netwerkpartners ‘aan boord’ en het eerste onderwerp (consultatie) wordt al opgepakt. Omtrent het onderwerp consultatie wordt in de vorm van een deelproject door diverse netwerkpartners nagedacht over een voorstel voor de inrichting en het ontwerp van een regionale consultatiefunctie. Hieraan kunnen uiteindelijk alle deelnemers aan het netwerk participeren.”

Focus op kwaliteit

Maarten: “Dit project sluit zeer goed aan bij waar Praktijksteun voor staat. We gaan bij Praktijksteun voor kwaliteit, voor het verbeteren en/of het waarborgen van goede zorg. Ik vind het inspirerend om via dit project samen met vele anderen de ‘focus op kwaliteit’ te leggen en samen voor de best haalbare zorg te gaan. Goed samenwerken is hierbij essentieel. Het beschikbaar stellen van (goede) zorg voor mensen met psychische klachten in de regio staat bij het project écht centraal. Een andere mooie koppeling is dat we ‘GGZ’ bij Praktijksteun vaak uitleggen/uitschrijven als ‘Gezamenlijk Georganiseerde Zorg’. En dit project is nu al een mooi voorbeeld van deze gezamenlijk georganiseerde zorg. Alleen samen kunnen we namelijk het regionale doel realiseren en de (toegang tot) regionale zorg voor mensen met psychische klachten verbeteren.”

Vragen over dit project? Neem dan contact op met Maarten van de Sande via of 06 1996 9608.