Terug naar overzicht

Rubriek: 'Een dagje in Gezondheids­centrum Reeshof met...'

De afgelopen jaren zijn diverse gemeenten gestart met pilots POH-GGZ Jeugd. In huisartsenpraktijken vindt er door de inzet van een POH-GGZ Jeugd extra ondersteuning en zorg op maat plaats voor kinderen, jongeren en/of gezinnen met psychosociale problemen. Juist nu deze specialisatie nog volop in ontwikkeling is, dienen verschillende ervaringen en perspectieven met elkaar te worden gedeeld. Zo kan er zowel op de werkvloer als achter de schermen een juiste ontwikkeling van de specialisatie POH-GGZ Jeugd plaatsvinden. Relatiebeheerder sociaal domein Marieke Couwenberg werd daarom uitgenodigd door POH-GGZ Jeugd Rob Roselle in Gezondheidscentrum Reeshof te Tilburg om een dagdeel mee te lopen.

Inzet POH-GGZ Jeugd
“Enthousiast heb ik uitgekeken naar deze meeloopmiddag met Rob. Ik ben alweer anderhalf jaar bezig om de POH-GGZ Jeugd eerst als pilot en nu als volwaardige functie uit te rollen. Super om vandaag ook de kant van de patiënt te kunnen zien en ervaren”, vertelt Marieke. De huisarts is bij psychische klachten vaak het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. De POH-GGZ Jeugd heeft daarbij als doel om psychische of psychosociale problematieken bij kinderen of jongeren tijdig te signaleren. Daarnaast dient de samenwerking tussen de huisartsenzorg, jeugdartsen, GGZ en voorliggende voorzieningen in het sociaal domein te worden verbeterd. POH-GGZ Jeugd is een specialisatie waarvoor niet iedere reguliere POH-GGZ de kennis van en affiniteit met jeugdproblematiek mee heeft. Zo geeft ook Rob aan: “Het blijft zoeken naar wat ik nu wel en niet moet doen. Ik ben ook werkzaam als systeemtherapeut bij de SGGZ en dat kleurt uiteraard ook mijn kijk op diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen.”

Veelzijdigheid
Marieke: “Het beloofde een veelzijdige middag te worden. En precies die veelzijdigheid is datgene dat mij het meeste opviel. Van schoolverzuim, familierelaties, verstandelijke beperking en tics tot angsten en eindexamens. Je moet als POH-GGZ Jeugd echt van alle markten thuis zijn. De gesprekken vinden vaak niet alleen met de jongere zelf plaats. Soms zitten de ouders erbij, of is het juist een gesprek met de vader of moeder alleen. Tussendoor checkt Rob vaak slim even hoe het met mogelijke zusjes of broertjes thuis gaat. Bij jeugdigen gaat het over het complete plaatje.” Zo onderschrijft ook Rob: “Ik probeer zoveel mogelijk mijn vaardigheden en kennis te combineren en ouders van de aangemelde kinderen te betrekken bij de problemen van hun kind.” Hiernaast spelen ook de school, jeugdarts of andere jeugdhulporganisaties een rol. Zo vallen de jongeren niet tussen wal en schip.

Belangrijke rol
“Jeugdigen vinden het vanuit nature niet gemakkelijk om te praten en maken zich er duidelijk het liefste vanaf met een kort antwoord of een ‘weet ik niet’. Rob moest dan ook regelmatig de hele trukendoos opentrekken om te ontdekken wat er speelt. Zichtbaar voelen de jongeren zich daartoe uitgenodigd en smelten ze een voor een. Langzaam komen soms zeer aangrijpende verhalen op tafel. Knap speelde Rob ermee om niet in een adviserende rol te komen, maar de jongeren zelf hun antwoorden te laten ontdekken. De tijd vliegt, een half uur per gesprek is niet lang. Al lijkt het voor veel jongeren juist prima, zo wordt het niet té intensief en bedreigend in een keer. Wat ik mooi vind om te zien, is dat Rob erin slaagt om de jongeren in deze gesprekken een stapje verder te helpen. Waarbij het gaat over serieuze onderwerpen en moeilijkheden, maar er ook ruimte is voor het normale leven waarin paardrijden, eindejaarsgala en relaties super belangrijk zijn. Goed om te zien dat Rob kijkt naar deze positieve kanten en de jongeren hiermee sterkt”, vertelt Marieke.

Ontwikkeling
“Ik kijk terug op een zeer waardevolle ervaring. Rob bedankt! Complimenten zoals jij dit doet! Deze dag sterkt mij zeker in mijn drive om de POH-GGZ Jeugd als specialisme in veel meer praktijken een plekje te geven”, geeft Marieke aan. Ook Rob denkt dat de inzet van POH-GGZ Jeugd een grote toegevoegde waarde heeft. Rob: “Fijn om te lezen dat je de POH-GGZ Jeugd een plek wil gaan geven in de huisartsenpraktijk. Ik hoop dat we de komende tijd een stap kunnen maken in de ontwikkeling van de POH-GGZ Jeugd. Niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Dit door bijvoorbeeld het aangaan van samenwerkingsverbanden binnen de GBGGZ en het voorliggend veld. Mogelijk kunnen we hiermee het aantal verwijzingen naar SGGZ terugdringen.”

Spreekt het bovenstaande verhaal jouw aan? Praktijksteun is op zoek naar POH-GGZ met de expertise Jeugd. Bekijk hier onze vacatures.