Terug naar overzicht

Rubriek: ‘Een dagje in de huisartsenpraktijk in Gennep met…’

Het is goed dat iedereen bij Praktijksteun op de hoogte is en blijft van wat er speelt op de werkvloer. Er zijn namelijk zoveel mooie en leerzame verhalen uit de praktijk. Zo dacht ook Anne de Boer, POH-GGZ bij de huisartsenpraktijk in Gennep. Regiocoördinator Inge Janssen werd door haar uitgenodigd om een dagdeel mee te lopen.

De werkvloer op

“Wachtend in de gang op de assistente, komt Anne mij al tegemoet lopen. Ze is net terug van het dagelijkse ochtendoverleg. Hierbij is iedereen van de praktijk aanwezig voor de nodige afstemming en om de nieuwe dag soepel te laten starten. Meteen wordt het mij duidelijk dat het een gevarieerde ochtend zal zijn die start met twee intakegesprekken, leuk! Samen met een kop koffie start ik mee op”, vertelt Inge. Praktijksteun vindt het belangrijk om regelmatig een ‘kijkje in de keuken’ van de POH-GGZ te nemen. Dit met als doel om te weten wat er speelt in de praktijk. Anne: “Dat vond ik meteen een goede zaak. Goed dat Praktijksteun dit doet! Maar natuurlijk, iemand mee laten kijken bezorgde me, ondanks al mijn ervaring, toch wat spanning.”

Wat vliegt de tijd!

“De eerste intake werd het mij al duidelijk dat de tijd vliegt, maar ook werd het mij duidelijk hoeveel er ‘op de tafel komt’ in een eerste gesprek. Om een goed beeld te krijgen, liep Anne de verschillende levensgebieden door en kreeg zo haar eerste informatie om de hulpvraag te formuleren”, geeft Inge aan. De levensgebieden waaronder onder meer wonen, werk, sociale contacten en welzijn vallen, zijn allemaal van invloed op herstel. Inge: “De alertheid tijdens het gesprek zette Anne ook door bij het afscheid nemen van de patiënt. Tijdens het aandoen van haar jas gaf de situatie namelijk onbewust de kern van haar hulpvraag aan; ze zocht steun tijdens het moeilijke proces wat haar te wachten staat. Anne: “Inge sprak na het eerste gesprek haar waardering uit over de moeilijke stappen die de  patiënt al had gezet en merkte ook op dat ze waarschijnlijk vooral steun nodig had. Mooi, Inge had vanaf een afstandje een wat bredere blik op de situatie.”

Goede zorg

“Wat een verschil met de tweede intake, dit was een vrouw die erg open was en goed wist waar ze heen wilde. Hierbij zorgde Anne juist dat de patiënt bewust werd van waar ze al was en dat ze hier juist goed voor moest blijven zorgen. Na een pauze ging Anne moeiteloos verder naar een consult waar een andere insteek gevraagd werd. Anne: “Leuk was het geschuif met stoelen aan het begin van ieder gesprek om te checken waar Inge het beste kon zitten. Het had iets speels, we waren meteen in beweging.” Het gesprek was met een patiënt die een GGZ-traject heeft afgerond en straks start met afbouw van haar medicatie. Inge: “Tijdens deze afbouw kunnen enkele afspraken nodig zijn om het herstel te monitoren. Ook in dit gesprek vond Anne een goede aansluiting bij de patiënt. Onder andere door te beginnen met een terugblik, om vanuit daar te kijken waar ze nu staat en vooruit te blikken naar de komende periode.”

“Deze ochtend heb ik mogen meekijken in een praktijk waar Anne duidelijk haar plek heeft. De invulling die ze als POH-GGZ geeft aan de gesprekken is divers en sluit aan bij de verschillende patiënten die tegenover haar zitten en de hulpvragen waarmee zij komen. Anne bedankt!”