Terug naar overzicht

Onderzoek: ervaringen van patiënten met de POH-GGZ

Zorgbelang Noord-Holland heeft – in samenwerking met de GO POH-GGZ B.V – een onderzoek afgerond op basis van enquêtes en spiegelgesprekken met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek. Er werd in het bijzonder gelet op de meningen van de patiënt ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening.

Aanleiding

Patiënten, hulpverleners en patiëntenondersteuners zijn het erover eens: er is behoefte aan laagdrempelige en toegankelijke eerstelijns GGZ. Eén van de manieren waarop daar binnen de huisartsenzorg vorm aan wordt gegeven, is door de introductie van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ).

Eind 2009 werkte ongeveer één op de acht huisartsen met een POH GGZ. Huisartsen die een praktijkondersteuner GGZ in de praktijk hebben, zijn tevreden over de toegevoegde waarde: de POH GGZ functioneert goed, neemt veel werk uit handen en de patiënten zijn – volgens de huisarts – tevreden.

Zorgbelang Noord-Holland wil de kwaliteit van de hulpverlening bij psychische problemen in de eerste lijn bevorderen en onderzocht daarom wat de ervaringen van patiënten zijn met de POH-GGZ. Wat zijn de succesfactoren en verbeterpunten in de zorg geleverd door de POH-GGZ? Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de GO POH-GGZ B.V., onderdeel van de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken.

Methode

Voor dit onderzoek maakte ZNH gebruik van de Basisset Kwaliteitscriteria voor mensen met een chronische ziekte. De Basisset Kwaliteitscriteria is een resultaat van het programma Kwaliteit in Zicht (KIZ), waarin de zes grootste patiëntenorganisaties, Zorgbelang Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) samenwerkten om zorg te realiseren die beter aansluit bij de wensen en eisen van patiënten.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een schriftelijke vragenlijst onder patiënten die tussen april 2010 en oktober 2011 een bezoek brachten aan de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek. In totaal vulden 142 respondenten anoniem de enquête in. In aanvulling op de enquête is een spiegelbijeenkomst georganiseerd waarbij deelnemers aan het onderzoek (5) met elkaar in gesprek gingen over hun ervaringen met de POH-GGZ. De betrokken hulpverleners (6 POH-GGZ; 1 huisarts) van GHO-GO waren als toehoorder bij dit gesprek aanwezig.

Resultaten

Patiënten vinden POH-GGZ effectief, van toegevoegde waarde en laagdrempelig. Zo vindt 92,9% van de respondenten dat hij/zij beter kan omgaan met psychische klachten door de consulten met de POH-GGZ. De dienstverlening is ook laagdrempelig: 82,7% vindt het makkelijker om naar de POH-GGZ te gaan dan naar een psycholoog of psychiater. Bijna iedere patiënt (96,4%) zou de POH-GGZ daarom ook aan anderen aanbevelen. De behandeling krijgt gemiddeld een 8,0 van de respondenten. Verdere resultaten en kerncijfers luiden als volgt:

POH-GGZ is goed bereikbaar

  • 89,8% ondervindt geen probleem om een afspraak met POH-GGZ te maken.
  • 75,4% is tevreden over telefonische bereikbaarheid.
  • 75,8% is tevreden over tijden waarop POH-GGZ bereikbaar is.

Informatie-uitwisseling tussen behandelaren weinig transparant

  •  71,9% weet niet welke informatie de POH-GGZ doorgeeft aan de huisarts.
  •  50,4% weet niet welke informatie de huisarts doorgeeft aan de volgende behandelaar.

Veel patiënten ontvangen onvoldoende informatie over de POH-GGZ

  • 73,3% ontvangt voorafgaand aan het consult geen informatie over zaken als wachttijden, het beroep of de deskundigheid van de POH-GGZ.
  • Tijdens het consult ontvangen veel respondenten geen informatie over inzage van het dossier (76,2%) of cliëntenrechten betreffende de klachtenprocedure (82,3%).

Behandelruimte soms kil en weinig privacy

  • 12% vindt de gesprekruimte waar het consult plaatsvindt niet prettig.
  •  7,3% vindt dat de spreekkamer niet genoeg privacy biedt.
Aanbevelingen

De zorg is voor de patiënt tijdig beschikbaar, goed bereikbaar en goed toegankelijk. Het eerste consult zou daarom binnen twee weken moeten plaatsvinden. De respondenten vonden de informatie-uitwisselijk tussen de behandelaren weinig transparant. Verduidelijking van de rol van de POH-GGZ binnen de huisartspraktijk moet daarom centraal staan in de informatieverstrekking. Stel heldere informatierichtlijnen op, aangezien patiënten naar hun gevoel onvoldoende informatie ontvangen over de POH-GGZ. De patiënten vinden de bejegening door de POH-GGZ prettig. Bespreek daarom de verwachtingen van de patiënt in het eerste consult. De behandelruimte wordt soms als kil ervaren en weinig privacy bieden. Maak van privacy en comfort in de behandelomgeving een prioriteit.