Terug naar overzicht

Jaaroverzicht 2022. Blik je met ons terug?

2022. Een bewogen jaar met grote uitdagingen. Zo speelde corona nog altijd een rol. De arbeidsmarktproblematiek en GGZ-vraagstukken bleven toenemen. We gingen vanuit de huisartsenzorg richting het Malieveld. En we kregen landelijk te maken met een Integraal Zorgakkoord (IZA).

Maar het was ook een jaar waarin we samen mooie stappen hebben gezet. Zo organiseerden we de groepsbijeenkomsten ‘Denktank GGZ’ met huisartsen en POH-GGZ, spraken we samen over wat we vanuit de huisartsenzorg zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren aan de ‘problemen’ binnen de GGZ. We organiseerden opnieuw een inspirerend congres voor de POH-GGZ. We gingen nieuwe samenwerkingen aan. Ontwikkelde ons scholingsplatform verder door. Ja, ook in 2022 legden we de focus op kwaliteit.

Trots zijn we op het team dat we hebben. Opnieuw heeft het hele team professionals, op de praktijkvloer en kantoor, een topprestatie neergezet!

Met veel plezier nemen we je in ons jaaroverzicht in vogelvlucht mee in ons afgelopen jaar.

Bekijk ons jaaroverzicht