Terug naar overzicht

Hoe tevreden zijn de medewerkers van Praktijksteun?

Medewerkerstevredenheid is één van onze belangrijkste drijfveren. Jaarlijks houden wij daarom onder al onze medewerkers POH-GGZ een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

In dit MTO meten wij de tevredenheid van onze POH-GGZ op zeven elementen:

  1. Motivatie
  2. Reputatie
  3. Persoonlijke ontwikkeling & begeleiding
  4. Werkcondities
  5. Samenwerking
  6. Communicatie
  7. Ontwikkelingen
Tevreden over

Een groot gedeelte van de medewerkers geeft aan zich gewaardeerd te voelen bij Praktijksteun. Kleinigheidjes die worden gegeven met Pasen, Sinterklaas en Kerst dragen hier aan bij, maar ook de persoonlijke aandacht wordt hierbij genoemd. 98,5% van de POH-GGZ geeft aan gemotiveerd te zijn tijdens het dagelijkse werk. Een even groot percentage (98,5%) geeft aan Praktijksteun een mooie organisatie te vinden om voor te werken.

“Je wordt bij Praktijksteun serieus genomen en gewaardeerd. Men staat voor je klaar en staat open voor verbetering en feedback. Kortom, ik ben blij en tevreden met Praktijksteun!”

Tevens geeft het grootste gedeelte van de medewerkers aan tevreden te zijn over het diverse aanbod in scholingen en de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Meerdere keren wordt ook de goede werksfeer binnen Praktijksteun als pluspunt genoemd.

“Jullie doen er alles aan om medewerkers te betrekken en verbinding te zoeken. Geweldig dat jullie zoveel aandacht besteden aan personeelsbinding (interne nieuwsbrieven, uitjes, borrels)!”

Verbeterpunten

Ook verbeterpunten komen tijdens het MTO naar voren. Een verbeterpunt die naar voren komt in het onderzoek is dat meer toelichting over de inhoud van een jaargesprek gewenst is en dat in dit soort gesprekken ook de mening van de huisarts nog meer meegenomen mag worden. Hiernaast wordt aangegeven dat de werkdruk door sommigen als (te) hoog wordt ervaren. Dit soort verbeterpunten zijn voor ons erg nuttig en hier proberen we dan ook zo goed als mogelijk op in te spelen. Om te beginnen hebben we in ieder geval al meer uitleg in onze interne nieuwsbrief gegeven over de jaar- en beoordelingsgesprekken en wordt de werkdruk gedurende de 1-op-1 gesprekken individueel behandeld en besproken. Samen met de personeelsvertegenwoordiging zijn de belangrijkste verbeterpunten gebundeld, besproken en zijn belangrijke acties inmiddels uitgezet.

Benieuwd naar de factsheet over de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek?
Bekijk de factsheet hier.