Terug naar overzicht

Cobi (POH-GGZ): “Wat heb ik een leuke baan!”

Een dag als POH-GGZ begint meestal vroeg, om 08.00 uur begint het spreekuur. Vanaf dat moment vragen levensverhalen van mensen mijn volle aandacht. Ik blijf het erg bijzonder vinden om deze levensverhalen en moeilijkheden van zo dichtbij te mogen horen en ervaren. Een dag als POH-GGZ vraagt in ieder geval om het flexibel kunnen schakelen, meebewegen met problematieken, triage en zeker ook de tijd bewaken om iedereen recht te doen. Een dag is om voordat ik het weet!

…Geschreven door POH-GGZ Cobi Hamelink

Achtergrond

Op mijn 37ste wist ik wat ik wilde worden, ik heb toen mijn opleiding Social Work bij de Avans Hogeschool in Breda behaald. Dat was soms wel een dingetje; met twee kinderen en een man die in mijn derde leerjaar ook besloot te gaan studeren. De tafel was regelmatig te klein en elkaars leerboeken werden vaak verschoven. Tijdens mijn opleiding werkte ik als maatschappelijk werker bij GGz Breburg, locatie Muiderslotstraat in Breda. Met een diploma op zak volgde voor mij het FACT-Team in Tilburg. Korte tijd als trajectbegeleider en maatschappelijk werker en daarna als casemanager. Ik vind het prachtig om vanuit de methodiek van FACT te werken en heb dit meerdere jaren met veel plezier gedaan. Vanwege de werkdruk, inclusief de grote caseload, heb ik uiteindelijk gekozen voor een andere functie. Ik werd een jaar casemanager bij senioren in de klinische setting. Ik wilde graag, voordat ik de overstap maakte naar POH-GGZ, ook een 24-uurs setting zien en meemaken.

Werken bij Praktijksteun

Ik werk nu al een paar maanden als POH-GGZ bij Praktijksteun, en wat heb ik een leuke baan! Het is afwisselend werk en bij alle drie de huisartsenpraktijken waar ik zit, is het anders. Ik houd van deze afwisseling in mijn werk. Ik ben dus voorlopig nog niet uitgeleerd of uitgekeken. De overstap naar Praktijksteun is iets waar ik langer over nagedacht heb. Passen mijn kwaliteiten in de nieuwe functie? Pas ik bij Praktijksteun? Want voor deze zelfstandige functie was ik ook op zoek naar ondersteuning. Dat is er bij Praktijksteun in ruime mate. Zij dragen zorg voor mijn ontwikkeling, onder andere door coaching of intervisie en een groot scholingsaanbod. Ook is er goede ondersteuning op praktisch gebied en is een belletje of appje genoeg om zaken geregeld te krijgen. Het voelt warm en betrokken, ik voel me gezien als medewerker en dat is voor mij van groot belang.

Kracht als POH-GGZ

Mijn kracht als POH-GGZ is dat ik geloof in normaliseren en het praktisch oplossen van klachten en problemen; bespreken waar het echt over gaat. Het gaat mij altijd om de mens en hoe we zaken hanteren, behandelen en verbinden. Ik denk dat mensen, samen met hun naasten, de regie over hun herstel moeten hebben. Hierin als POH-GGZ mee mogen kijken en meedenken ervaar ik als bijzonder.

Wil jij ook werken als POH-GGZ bij Praktijksteun? Bekijk hier onze vacatures.