xs sm md lg

Basis GGZ

Praktijksteun biedt een professionele invulling aan de functie POH-GGZ binnen de basiszorg van de Basis GGZ met een team van POH-GGZ die samen met huisartsen zorg verlenen.

Op 1 juli 2011 is er vanuit de minister van VWS een verzoek ontvangen de versterking van de functie eerstelijns GGZ, ook wel Basis GGZ genoemd, te gaan herinrichten. De aanleiding voor dit verzoek was, inhoudelijk gezien, dat er teveel mensen met lichte psychische problematiek vanuit de basiszorg in de specialistische GGZ terecht komen. De functie van GGZ-ondersteuner Huisartsenzorg (POH-GGZ) is relatief nieuw binnen de Basis GGZ. Doel van de POH-GGZ is een structurele versterking van de eerste lijn.

Praktijksteun voorziet een groot aantal huisartsenpraktijken van een professionele invulling van zorg die door POH-GGZ wordt geleverd. Samen met de huisarts(-en) geven wij invulling aan het POH-GGZ-projectplan om goedkeuring van de preferente zorgverzekeraar te krijgen en te behouden. Alle facetten van de gezamenlijk te leveren zorg onderdeel uit van ons zorgaanbod.

Scholing POH-GGZ
Praktijksteun loopt voorop om de ontwikkeling van de functie POH-GGZ te volgen. Hierbij wordt scholing en intervisie aangeboden aan de actieve POH-GGZ en huisartsen.

> Bekijk het doorverwijsmodel Basis GGZ

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen