Wkkgz

Wet kwaliteit, klachten en geschillen

De Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In deze wet, die geldt vanaf 1 januari 2016, is vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als personen klachten hebben over de zorg. Onderstaand hebben we de veelgestelde vragen over deze wet onder elkaar gezet.

Wat regelt de Wkkgz?
  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  • Cliënt krijgt sterkere positie
  • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

Bron: Rijksoverheid

Veelgestelde vragen