xs sm md lg

Wat houdt de Wkkgz in voor huisartsen die met Praktijksteun samenwerken?

Huisartsenpraktijken die met Praktijksteun samenwerken, hoeven vanwege deze samenwerking geen extra verzekering af te sluiten. De huisarts dient er enkel rekening mee te houden, dat de POH-GGZ meegenomen dient te worden wanneer jaarlijks het aantal meewerkende zorgverleners voor reguliere beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt doorgegeven.

Daar waar het gaat om verwijtbaar handelen door de POH-GGZ is hiervoor door Praktijksteun een adequate verzekering afgesloten. Praktijksteun voldoet tevens aan de richtlijnen van de Wkkgz middels aansluiting bij de SKGE en diens klachtenfunctionaris.

Document meldcodes en gedragsregels
Alle POH-GGZ van Praktijksteun hebben een document ondertekend, waarin de meest voorkomende zaken geregeld zijn, zoals:

  • Wettelijke verplichtingen en (spel)regels in de praktijk
  • Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Veilig Incident Melden

Huisartsenpraktijken die een POH-GGZ in dienst hebben via Praktijksteun hoeven hierin dus geen actie te ondernemen, tenzij er aanvullende regels in de praktijk van toepassing zijn.

Brengt jouw praktijk een wijziging aan in die aanvullende afspraken? Dan moeten wij hiervan een kopie ontvangen, eventueel via de POH-GGZ.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen