Terug naar overzicht

Wat zijn de voor- en nadelen van e-health in de huisartsenzorg?

E-health is de verzamelnaam voor allerlei digitale hulpmiddelen in de zorg. Bij Praktijksteun zoomen we vooral in op e-mental-health, dit is e-health met betrekking tot iemands mentale gezondheid. Onze POH-GGZ maken al enkele jaren gebruik van e-health om zo hun cliënten nog beter en effectiever te kunnen helpen. Wat zijn voor de POH-GGZ en/of de huisarts de voor- en nadelen rondom het inzetten van e-health? Waar hoort de huisartsenzorg rekening mee te houden?

Voordelen

De belangrijkste voordelen omtrent het inzetten van e-health:

  • E-health biedt extra informatie, oefeningen en vooral heldere psycho-educatie voor de patiënt.
  • E-health biedt een goede invulling voor zelfmanagement in een eigen tempo en op een zelfgekozen tijdstip.
  • E-health is ondersteunend aan gesprekken; de informatie vanuit zowel de gesprekken als de oefeningen blijft op deze manier beter hangen.
  • E-health geeft een patiënt ondersteuning voor duurzame zelfredzaamheid. Het gebruik van e-health kan screening en diagnostiek verbeteren doordat de patiënt hierdoor over meer zelfinzicht beschikt.
Nadelen

Nadelen die genoemd worden rondom het inzetten van e-health:

  • Er zijn patiënten die een voorkeur hebben voor enkel face-to-face contact.
  • Patiënten hebben geen toegang tot e-health zonder internet.
  • Doordat patiënten via e-health zelf kiezen wat zij lezen en bekijken, is het mogelijk dat belangrijke informatie wordt overgeslagen.
  • Er zijn privacyrisico’s zodra er niet voldoende beveiliging wordt toegepast.
  • Patiënten moeten nog gewend raken aan zelfmanagement.

Hoewel wij naast alle voordelen ook bewust zijn van de ‘nadelen’ van e-health, zien wij vooral ook echt de kracht van e-health. Met het oog op het versterken van de duurzame zelfredzaamheid, is vroeg in het traject starten met ‘zelf aan de slag’ een goed begin. Natuurlijk, ‘zelf aan de slag’ betekent niet dat je er alleen voor staat, het geeft je wel al bij het begin een instrument waarmee je ook aan het einde van het traject de regie in handen hebt.