Terug naar overzicht

Rubriek: 'Een dagje in de huisartsenpraktijk in Oosterhout met...'

Eind 2018 werd er vanuit het kantoor van Praktijksteun een oproep gedaan: “Wij willen graag eens meelopen in de praktijk met een POH-GGZ collega.” Het is goed dat iedereen bij Praktijksteun op de hoogte is en blijft van wat er speelt in de praktijk. Naar buiten gaan, de werkvloer opzoeken en bekijken hoe het in de praktijk daadwerkelijk werkt. Algemeen directeur Rudolf Keijzer werd na deze oproep uitgenodigd door Nicole, POH-GGZ in de huisartsenpraktijk in Oosterhout. Rudolf en Nicole vertelde over deze ervaring.

Uitdaging

“Het zou een gevarieerde middag worden: het ontvangst, multidisciplinair overleg, intake, een patiënt die waarschijnlijk voor het laatst zou komen en een andere patiënt die nog middenin de behandeling lijkt te zitten. Nicole had zich voorgenomen mij in alles mee te nemen”, geeft Rudolf aan. Zo kreeg Rudolf tien minuten de tijd om een vraagverhelderingsverslag over een patiënt op te stellen. Signalen en vragen worden verder uitgediept en er wordt gekeken waar de mogelijke ondersteuningsvraag voor de patiënt ligt. Rudolf: “Dat was niet makkelijk, zeker niet omdat ik hier geen routine in heb, niet voor gestudeerd heb en probeerde in de stijl van Nicole te werken. Wat me opviel is niet zozeer dat het erg krap in tijd is, want ja daar ligt een uitdaging, maar hoeveel informatie je al krijgt in zo’n eerste gesprek. Het knappe hierin is dat Nicole doorgaans de informatie verwerkt die ze heeft gehoord en gezien, haar eigen (professionele) interpretatie daarbij toepast en dat alles tot één geheel weet te brengen”, vertelt Rudolf.

Gezamenlijk doel

Hierna volgde een multidisciplinair overleg, oftewel een MDO. Met een team van betrokken experts die al lange tijd in de wijk actief zijn, werd er aandacht geschonken aan een bepaalde casus. Zo kan er samen worden gekeken naar de diagnose en een mogelijk behandelplan. “Het MDO zorgde voor een heel andere dynamiek en gaf mij een mooie inkijk wat dit voor Nicole kan betekenen. In het MDO, waar je echt waardevolle tips, inzichten en feedback van de collega’s ontvangt, is het knap en dapper om jezelf kwetsbaar op te stellen. Er wordt naar jou gekeken en we hebben het met z’n allen alleen over wat jij gedaan hebt, vraagt en kunt gaan doen. Dit uiteindelijk allemaal vanuit ieders oprechte intentie om de patiënt het beste te helpen”, geeft Rudolf aan.

Maatwerk

Nicole nam Rudolf mee tijdens twee gesprekken met twee hele verschillende patiënten. In deze gesprekken kwam onder andere duidelijk naar voren dat de GGZ echt maatwerk is. De verscheidenheid aan patiënten, problemen en gesprekken is groot. Nicole: “Met momenten vergat ik dat Rudolf bij de gesprekken was. Hij nam een uiterst bescheiden rol in en leek zijn best te doen om zich zo onzichtbaar mogelijk te maken. Andere momenten voelde ik zijn aanwezigheid juist meer, onder andere toen een gesprek wat lastiger verliep. Maar ook dat is onderdeel van het vak bedacht ik me later. Wellicht goed dat hij ook heeft gezien dat niet elk gesprek van een leien dakje gaat.”

Waardevolle middag

Zo eindigde de middag en daarbij een nieuwe ervaring voor zowel Nicole als Rudolf. Rudolf: “Of ik tevreden naar huis ging? Ik vond het fantastisch! Enorm dankbaar voor de kans die Nicole mij heeft gegeven om eens mee te kunnen lopen, heb ik mijn beeld ‘waarom doe ik dit werk nu zo graag’ bevestigd gezien, en dat is ook wel eens heel goed. Ik kreeg opnieuw een kijkje in de keuken en zag wat voor de POH-GGZ belangrijk kan zijn, hoe er gewerkt wordt en wat de POH-GGZ allemaal tegenkomt. Mooi om te zien wat voor een waardevolle rol je als POH-GGZ kunt en mag spelen!” Het bleek niet alleen voor Rudolf een waardevolle ervaring te zijn, ook bij Nicole zorgde het voor leermomenten: “De vragen van Rudolf tussendoor en zijn geïnteresseerde houding maakte me weer bewust van een aantal overwegingen die vaak zo onbewust verlopen. En ondanks dat het niet de intentie was van deze dag, heb ik er toch ook zelf weer wat van geleerd.”