Richtlijnen omgang met privacygevoelige informatie bij thuiswerken

Richtlijnen

Aangezien je vanuit huis in de meeste gevallen geen toegang hebt tot het HIS (Huisartsen-Informatie-Systeem) van de praktijk, zul je genoodzaakt zijn een aantal gegevens van je patiënten vanuit het HIS over te nemen. Het is vanzelfsprekend van groot belang om erg zorgvuldig met deze patiëntgegevens om te gaan. Daarom zijn de volgende instructies opgesteld:

  1. Neem alleen die gegevens mee die noodzakelijk zijn om het gesprek met je patiënt te kunnen voeren. Denk hierbij aan naam, telefoonnummer, geboortedatum en indien nodig korte aantekeningen van eerdere gesprekken.
  2. Maak aantekeningen op een papieren notitieblok of digitaal in Word. Zorg er te allen tijde voor dat de gegevens niet voor derden toegankelijk zijn. Berg het notitieblok op in één of twee mappen, bij voorkeur in een afgesloten kast, en bewaar geen losse notities; beveilig het Word-document met een wachtwoord. Sla gegevens bij voorkeur lokaal op (en dus niet in de Cloud).
  3. Ga zorgvuldig met je aantekeningen om: zorg ervoor dat je patiëntgegevens nooit achterlaat in de auto of bijvoorbeeld open en bloot thuis op tafel laat liggen.
  4. Zodra je weer vanuit de huisartsenpraktijk aan het werk bent, zorg je ervoor dat de door jou gemaakte persoonlijke aantekeningen zo snel mogelijk in het HIS worden ingevoerd. De door jou genoteerde patiëntgegevens dienen daarna per direct verwijderd, dan wel vernietigd te worden.