Terug naar overzicht

Dynamische omgeving vraagt om continue deskundigheids­bevordering bij POH-GGZ

Online leerplatform POH-GGZ Academy ondersteunt hierbij

Meer informatie

We leven in een samenleving die steeds complexer wordt. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Je kennis hierin up-to-date houden is en blijft een uitdaging. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de functies binnen de huisartsenzorg. “Toegankelijke, betaalbare en goede kwaliteit van zorg neerzetten, dat is waar we bij Praktijksteun naar streven. Het is hiervoor essentieel dat voldoende aandacht uitgaat naar deskundigheidsbevordering”, zo vertelt Niek Janssen (Algemeen directeur bij Praktijksteun).

Diversiteit

De zorgverlening van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is in de basis gericht op kortdurende behandeling. Praktijksteun heeft in de afgelopen jaren gezien dat de wijze waarop deze zorg wordt verleent zeer divers en afhankelijk is van de vraagstelling en type patiënt die men op het spreekuur krijgt, alsmede de persoonlijke achtergrond en bagage van de POH-GGZ. Ook de wensen vanuit een huisartsenpraktijk zijn van belang. Diversiteit in uitvoering is juist daarom gewenst.

De ontwikkelingen zijn op individueel niveau niet altijd goed te overzien en bij te houden. Het is dus belangrijk dat een POH-GGZ in zijn of haar functie voldoende gefaciliteerd wordt. Vanuit onder andere deze gedachte ontstond in 2021 bij Praktijksteun het online leerplatform: POH-GGZ Academy. “Met POH-GGZ Academy maken we leren toegankelijk door een ruim leeraanbod aan te bieden op één centrale leerplek”, aldus Carolien Oerlemans (Projectcoördinator Scholing & Ontwikkeling). Carolien organiseert al diverse jaren het scholingsprogramma voor de POH-GGZ van Praktijksteun én samenwerkende huisartsenorganisaties. In 2020 en 2021 was Carolien kartrekker bij de ontwikkeling van POH-GGZ Academy.

Lees het volledige artikel

In een artikel in De Eerstelijns vertellen Niek en Carolien meer over POH-GGZ Academy. Ook gaan zij in op de ontwikkelingen binnen de (huisartsen)zorg én de veelzijdige functie van de POH-GGZ.

Lees hier het artikel