Documenten voor zorgprofessionals

Vragen over onderstaande documenten?

Neem contact met ons op
Interview met POH-GGZ

Gabry Verberne is sinds 2012 als POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun. Tot 2019 werkte zij bij vier verschillende huisartsenpraktijken. Momenteel werkt zij nog bij twee verschillende huisartsenpraktijken en twee dagen als meewerkend teamleider binnen Praktijksteun. Hiernaast is ze voorzitter van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) van Praktijksteun. Gabry legt in dit interview uit wat de functie POH-GGZ inhoudt, hoe de samenwerking met de huisarts eruit ziet en hoe werken bij Praktijksteun haar bevalt.

Cao Huisartsenzorg

Praktijksteun volgt de Cao Huisartsenzorg. Alles over deze cao is ook makkelijk terug te vinden in de ‘Cao Huisartsenzorg’-app. Download deze hier in de Apple Store en hier in Google Play.