Kennisbank

Veelgestelde vragen van huisartsenpraktijken

Vind onderstaand de veelgestelde vragen over de zorgverlening POH-GGZ en POH Ouderenzorg via Praktijksteun. Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

Zorgverlening POH-GGZ

Wat doet een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk?

Een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is, zoals de naam al zegt, de specialist in de geestelijke gezondheidszorg binnen de huisartsenpraktijk. POH-GGZ hebben een sterke rol in verwijzingen en het samenwerken met verwijspartners, hebben kennis van
e-health, preventie en triage, en kunnen waar nodig gebruikmaken van onze consultatiepartners.

Kortom: een POH-GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning in de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische aard. In het overzicht hiernaast ziet u welke taken een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk kan uitvoeren.

Bekijk hier het functieprofiel van de POH-GGZ.

Welke taken kan de POH-GGZ in de praktijk uitvoeren?
 • Vraagverhelderingsgesprekken
 • Kortdurende begeleiding van de patiënt
 • Triagegesprekken
 • Casemanagement
 • Ambulante hulpverlening
 • Begeleiding stabiele chronische psychiatrie
 • Uitdieping psychosociale problematiek
 • Casuïstische contacten met ELP en psychiater
 • Verwijzing zwaardere problematiek
 • Opbouw en onderhoud van netwerk GGZ
 • Opsporing en begeleiding psychogeriatrie
Hoe ziet de verdeling in taken en verantwoordelijkheden eruit bij een samenwerking met Praktijksteun?

In de samenwerking met Praktijksteun liggen alle werkgeverstaken van de POH-GGZ bij ons, evenals de uitvoer van taken als salarisuitbetalingen, belastingaangiften, contractbeheer en facturatie. Eventuele kosten die gepaard gaan met ziekte, vervanging en verlofuren van de POH-GGZ zijn volledig voor rekening van Praktijksteun. Patiëntgerelateerde (zorg)onderwerpen blijven onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisarts. De zorg wordt immers in samenwerking met de huisarts en de POH-GGZ geleverd aan de patiënt.

Welke cao volgt Praktijksteun?

Wij volgen de Cao Huisartsenzorg.
Alles over deze cao is ook makkelijk terug te vinden in de ‘Cao Huisartsenzorg’-app. Download deze hier in de Apple Store en hier in Google Play.