xs sm md lg

Functieprofiel POH-GGZ

Bekijk onze vacatures

De functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (afgekort POH-GGZ) is ontstaan door de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk.

Geïnteresseerd in het functieprofiel van de POH Ouderenzorg? Lees deze hier.

Een POH-GGZ is werkzaam binnen een huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de GBGGZ, SGGZ of juist het sociale domein.

Werkzaamheden POH-GGZ

 • Probleemverheldering
 • Signalering
 • Opstellen en bespreken van een vervolgstappen 
 • Geven van voorlichting en psycho-educatie
 • Begeleide zelfhulp, ondersteuning zelfmanagement
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten
 • Geïndiceerde preventie
 • Zorggerelateerde preventie
 • Terugvalpreventie en nazorg

POH-GGZ bij Praktijksteun
Wanneer een huisarts invulling geeft aan de functie praktijkondersteuner GGZ in samenwerking met Praktijksteun, dan is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg met en door onze POH-GGZ. Praktijksteun waarborgt en toetst de kwaliteit op basis van diverse criteria en optimaliseert deze door onder meer (bij)scholingen, intervisie, coaching en begeleiding.

Vereisten
Een POH-GGZ dient een relevante vooropleiding op minimaal HBO-niveau te hebben afgerond en over de nodige werkervaring binnen de (brede) ggz te beschikken.

De minimale opleidingseisen verschillen momenteel per regio (beleid van zorgverzekeraar) en zijn vaak niet onderhandelbaar. De volgende vooropleidingen worden volgens het functieprofiel POH-GGZ in ieder geval als relevant beoordeeld:

Bestaande opleidingen

 • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
 • Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
 • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
 • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
 • Master Psychologie;
 • Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

Oude opleidingen

 • Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD);
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH);
 • Opleiding tot GGZ-agoog;
 • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

Gelet op de zwaarte van de functie is naast opleiding ook relevante werkervaring gewenst.

Kennis, houding en gedrag
Om de taken goed uit te kunnen voeren heeft de praktijkondersteuner GGZ competenties (kennis, houding en vaardigheden) op het gebied van:

 • Psychische, psychosociale en psychiatrische problemen/aandoeningen, psychopathologie
 • Ontwikkeling op het terrein van de generalistische eerstelijns GGZ
 • Bekend zijn met de (organisatie van de) eerstelijns- en tweedelijnszorg op het gebied van GGZ
 • Bekend zijn met en het inzicht hebben in de (organisatie van) aanpalende voorzieningen op het gebied van preventie
 • Kwaliteitsontwikkelingen in de GGZ en deze in de praktijk te kunnen implementeren
 • ICT (monitoring en aanleveren beleidsinformatie)
 • Adviserende en coördinerende kwaliteiten
 • Netwerken en samenwerkingsvaardigheden

Naast een diploma van deze vooropleiding en relevante werkervaring, beschikt een POH-GGZ vanuit Praktijksteun ook over een hoge mate van zelfstandigheid, goede sociale vaardigheden en een probleemoplossend vermogen.

Download hier het volledige functie- en competentieprofiel POH-GGZ.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen