xs sm md lg

Functieprofiel POH-GGZ

Bekijk onze vacatures

De functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (afgekort POH-GGZ) is ontstaan door de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk.

Een POH-GGZ is werkzaam binnen een huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de GBGGZ, SGGZ of juist het sociale domein.

Wil je meer informatie over de POH-GGZ Jeugd
Onderstaand gaan we verder in op de reguliere functie van de POH-GGZ. 


Werkzaamheden POH-GGZ
Welke taken behoren tot de functie POH-GGZ? We geven onderstaand een overzicht van patiëntgebonden activiteiten die onder andere tot deze functie behoren.

 • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
 • Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
 • Geven van psycho-educatie
 • Begeleiden/ondersteunen van zelfmanagement
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten
 • Geïndiceerde preventie
 • Zorggerelateerde preventie
 • Terugvalpreventie

POH-GGZ bij Praktijksteun
Wanneer een huisarts invulling geeft aan de functie praktijkondersteuner GGZ in samenwerking met Praktijksteun, dan is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg met en door onze POH-GGZ. Praktijksteun waarborgt en toetst de kwaliteit op basis van diverse criteria en optimaliseert deze door onder meer (bij)scholingen, intervisie, coaching en begeleiding.

Vereisten
Een POH-GGZ dient een HBO+ en/of een academische vooropleiding te hebben afgerond en over de nodige werkervaring in de eerste- of tweedelijns zorg te beschikken.
De minimale opleidingseisen verschillen momenteel per regio (beleid van zorgverzekeraar) en zijn vaak niet onderhandelbaar. In de regio’s waar VGZ en CZ preferente zorgverzekeraars zijn, zijn de eisen aan vooropleidingen als volgt:

 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Universitaire masteropleiding psychologie met differentiatie klinische psychologie of differentiatie klinische kinder- en jeugdpsychologie of scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • Gezondheidskunde (Master of Science) met richting GGZ
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • HBO-V met differentiatie GGZ (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker of GGZ agoog) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • B-Verpleegkundige én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog (of post-HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid

Gelet op de zwaarte van de functie is naast opleiding ook relevante werkervaring gewenst.
Om de taken goed uit te kunnen voeren heeft de praktijkondersteuner GGZ competenties (kennis, houding en vaardigheden) op het gebied van:

 • Psychische, psychosociale en psychiatrische problemen/aandoeningen, psychopathologie
 • Ontwikkeling op het terrein van de generalistische eerstelijns GGZ
 • Bekend zijn met de (organisatie van de) eerstelijns- en tweedelijnszorg op het gebied van GGZ
 • Bekend zijn met en het inzicht hebben in de (organisatie van) aanpalende voorzieningen op het gebied van preventie
 • Kwaliteitsontwikkelingen in de GGZ en deze in de praktijk te kunnen implementeren
 • ICT (monitoring en aanleveren beleidsinformatie)
 • Adviserende en coördinerende kwaliteiten
 • Netwerken en samenwerkingsvaardigheden

Naast een diploma van deze vooropleiding en relevante werkervaring, beschikt een POH-GGZ vanuit Praktijksteun ook over een hoge mate van zelfstandigheid, goede sociale vaardigheden en een probleemoplossend vermogen.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van PRO Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen