Kennisbank

Veelgestelde vragen en antwoorden omtrent het coronavirus

Onderstaand vind je de veelgestelde vragen die aan ons over het coronavirus worden gesteld.

Veelgestelde vragen over thuiswerken en beeldbellen

Hoe kan ik het beste thuiswerken en wat zijn de voorwaarden?

Omdat het voor veel patiënten belangrijk is om de zorg zo goed mogelijk te continueren, bestaat er de mogelijkheid om vanuit huis telefonische of zelfs beeldbelgesprekken met patiënten te voeren. Vanzelfsprekend dient dit in overleg met de huisarts en je direct leidinggevende afgestemd te worden. Hieronder enkele voorwaarden en tips bij thuiswerken:

 • De huisarts blijft te allen tijde verwerkingsverantwoordelijke. Thuiswerken kan, ga er zorgvuldig mee om.
 • Vanuit huis is het in de basis vooral mogelijk om met telefonische consulten of beeldbellen te werken.
 • Wanneer je vanuit huis of met je eigen mobiele telefoon belt met cliënten: zorg dan dat je telefoonnummer niet zichtbaar is, in de meeste gevallen is er de mogelijkheid om ‘onbekend’ of ‘anoniem’ te bellen en je telefoon hiervoor in te stellen.
 • Ga je vanuit thuis werken en doe je met name telefonische consulten? Bespreek dit dan vooraf met de huisartsenpraktijk en meld je daarna bij je regiomanager. Overleg met hem of haar ook of een kleine bijdrage voor de belkosten nodig en mogelijk is.
 • Beeldbellen is een extra service, geen minimale voorwaarde. Het is simpelweg niet mogelijk om iedereen een laptop, webcam of (onbeperkt internet via de) telefoon te verstrekken. Qua apparatuur is het goed mogelijk om via de mobiele telefoon of een tablet/ iPad te werken.
 • Beeldbellen is op ieder platform van Evie / Minddistrict voor iedereen aangezet. De professionals die een account hebben, hebben hiervoor een e-mail met instructies gehad. Kijk voor een korte instructie ook op https://www.youtube.com/watch?v=Q7x2WvNibbY&feature=youtu.be
 • Het beeldbellen biedt de mogelijkheden om (1) vanuit de huisartsenpraktijk contact te hebben met je patiënt, zonder dat de patiënt naar de praktijk hoeft te komen of (2) vanuit thuis contact te hebben met de patiënt, zonder dat jij naar de praktijk hoeft te komen.
 • Indien je gebruik wilt maken van de mogelijkheden van beeldbellen, bespreek je dit vooraf met de huisartsenpraktijk. Maak hierbij ook afspraken over de wijze van registreren in het HIS als je hier vanuit thuis geen toegang toe hebt.
 • Het is van groot belang zorgvuldig met privacygevoelige informatie om te gaan. Houd je daarom aan de richtlijnen die we hiervoor opgesteld hebben. Lees hier de richtlijnen. 
Ik wil beeldbellen, maar ik heb hier nog geen ervaring mee. Wat moet ik doen?

Neem dan contact op met je direct leidinggevende. Hij/zij kijkt met je mee naar de mogelijkheden.

Kan ik gebruikmaken van beeldbellen?

Beeldbellen is op ieder platform van Evie/Minddistrict voor iedereen aangezet. Alle professionals die een account hebben, hebben hiervoor een e-mail met instructies gehad en voor hen is het dus mogelijk gebruik te maken van beeldbellen. Kijk voor een korte instructie ook deze video.

Het beeldbellen biedt de mogelijkheden om (A) vanuit de huisartsenpraktijk contact te hebben met je patiënt, zonder dat de patiënt naar de praktijk hoeft te komen of (B) vanuit thuis contact te hebben met de patiënt, zonder dat jij naar de praktijk hoeft te komen.

Indien je gebruik wilt maken van de mogelijkheden van beeldbellen, bespreek je dit vooraf met de huisartsenpraktijk. Maak hierbij ook afspraken over de wijze van registreren in het HIS als je hier vanuit thuis geen toegang toe hebt.

Ik moet thuiswerken en maak daarom belkosten. Kan ik hiervoor een vergoeding krijgen?

Wanneer je voor langere tijd gebonden bent aan telefonische consulten, zorg dan voor een (tijdelijke) ophoging van je abonnement en spreek met je leidinggevende af dat je aanspraak maakt op de tijdelijke telefoonvergoeding.

Mag ik ook gebruikmaken van Whatsapp of andere gratis (social) media om te beeldbellen of op een andere manier contact te hebben, bijvoorbeeld met een patiënt?

Nee. Contact met een patiënt moet op een veilige manier gebeuren. Ook als de patiënt het zelf wel prima vindt, dan heb je nog altijd je eigen professionele verantwoordelijkheid. Alleen systemen die door Praktijksteun of de praktijk worden aangeboden en voor de zorg bedoeld zijn, kunnen worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor overleg over een patiënt waarbij herleidbaar is wie die patiënt is.

Veelgestelde vragen over werkuren inclusief registratie

Vanwege de lange reistijd die ik normaal naar de praktijk toe heb, heb ik een half uur op contract extra. Nu ik thuiswerk heb ik geen reistijd, hoe wordt daar mee omgegaan?

Het belangrijkste is dat de zorg gecontinueerd wordt. Het half uur wat je aan reistijd ontvangt, dient voor deze periode te worden gezien als bijzonder verlof en dient derhalve ook op deze manier te worden aangevraagd. De POH-GGZ dient hiervoor een bijzonder verlof verzoek in waarbij onder ‘bijzonder verlof – overig’ vermeld dient te worden: ‘werken op praktijk niet mogelijk i.v.m. coronavirus’. De leidinggevende van de POH-GGZ accordeert dit verzoek. LET OP: deze omschrijving is cruciaal.

Hoe moet ik telefonische consulten of consulten via beeldbellen declareren?

De wijze van declareren is voor “zorg op afstand” (telefonisch dan wel via beeldbellen) hetzelfde als voor “zorg in de praktijk”.

De tijd die een consult (inclusief administratietijd en overlegtijd met de huisarts) met zich meebrengt is bepalend. Je dient daarom op dezelfde wijze de verrichting te declareren zoals je dat in de tijd op de praktijk zou doen.

De volgende richtlijnen zijn van kracht:

 • < 5 minuten : telefonisch consult
 • 5-20 minuten : enkel consult
 • > 20 minuten : dubbel consult

Visites (inclusief reistijd) dienen als volgt gedeclareerd te worden:

 • < 20 minuten : enkele visite
 • > 20 minuten : dubbele visite

In bovengenoemde richtlijn zijn administratietijd en overlegtijd met de huisarts meegenomen! Let daarom op dat je bij een “zuivere consulttijd” van bijvoorbeeld 17 minuten uit moet gaan van een dubbel consult, omdat hier nog administratietijd (gemiddeld vastgesteld op 2-3 minuten) en overlegtijd met de huisarts (gemiddeld vastgesteld op 1-2 minuten) bij opgeteld moeten worden.

Overige vragen vanuit POH-GGZ

Wat moet ik doen als ik klachten heb?
 • Heb je gezondheidsklachten waarbij de symptomen voorkomen in de lijst van ‘coronaklachten’, doe dan een (zelf)test.
 • Is deze test positief? Volg dan deze regels rondom quarantaine en isolatie.
 • Ben je positief getest en niet in staat om te werken? Meld je dan via de reguliere weg ziek.
 • Ben je positief getest en wel in staat om te werken? Je kunt geen patiënten meer ontvangen voor een gesprek in de spreekkamer en gaat daarom over tot beeldbellen en/of telefonische consulten waar mogelijk.
 • Bespreek met de praktijk op welke manier je gaat werken en/of inzicht kunt hebben in het dossier en op welke manier je aan verslaglegging kunt doen. Bijvoorbeeld:
 1. Is er een laptop op de praktijk beschikbaar? Laat iemand zonder klachten deze dan ophalen of wellicht kan een collega deze thuis afgeven.
 2. Kan het mogelijk gemaakt worden thuis in het HIS te werken?
 3. Hoe om te gaan met registratie wanneer men thuis niet in het HIS kan werken?
 4. Bel met de assistente en bespreek wat er op je werkdag staat ingepland en schrijf de telefoonnummers van de patiënten op die je niet kunt beeldbellen maar die je telefonisch gaat spreken.
 5. Houd thuis op papier bij wat je aan notities wilt verwerken zodra je weer op de praktijk bent, en vul het na de thuiswerkperiode in. Dus zorg dat je er dan ook een gaatje voor in de agenda laat maken.
 • Je brengt je teamleider (of regiomanager bij afwezigheid van de teamleider) op de hoogte van wat je gaat doen. We denken graag met je mee.
Ik ben in contact geweest met iemand die positief getest is op corona. Wat moet ik doen?
Mijn inwonende familie voor wie ik een zorgtaak heb (bijv. kinderen) moeten onverwacht thuisblijven. Wat moet ik doen?
 • Bespreek met de praktijk dat je een (deel van de) dag vanuit huis zult moeten werken, namelijk de eerste dag dat dit bekend wordt en bespreek alvast dat je beschikbaarheid beperkter kan zijn wegens de zorgtaak die je hebt.
 • Deze eerste dag of een gedeelte daarvan zal worden aangemerkt als bijzonder verlof. Vervolgdagen waarop je niet kunt werken zijn eigen verlofdagen.
 • Organiseer op deze eerste dag wat je met eventuele vervolgdagen kunt doen.
 • Bel met je leidinggevende (of bij afwezigheid met het algemene kantoornummer) om te bespreken wat je gaat doen, en welke termijn te verwachten is.

Veelgestelde vragen vanuit huisartsen

Hoe gaat Praktijksteun om met privacygevoelige informatie wanneer een POH-GGZ vanuit huis werkt?

Zodra de POH-GGZ met toestemming van de praktijk vanuit huis werkt, heeft hij/zij in de meeste gevallen geen toegang hebt tot het HIS (Huisartsen-Informatie-Systeem) van de praktijk. De POH-GGZ is dan genoodzaakt een aantal gegevens van patiënten vanuit het HIS over te nemen. Het is vanzelfsprekend van groot belang om erg zorgvuldig met deze patiëntgegevens om te gaan. Daarom zijn de volgende instructies opgesteld voor de POH-GGZ:

 1. Neem alleen die gegevens mee die noodzakelijk zijn om het gesprek met je patiënt te kunnen voeren. Denk hierbij aan naam, telefoonnummer, geboortedatum en indien nodig korte aantekeningen van eerdere gesprekken.
 2. Maak aantekeningen op een papieren notitieblok of digitaal in Word. Zorg er te allen tijde voor dat de gegevens niet voor derden toegankelijk zijn. Berg het notitieblok op in één of twee mappen, bij voorkeur in een afgesloten kast, en bewaar geen losse notities; beveilig het Word-document met een wachtwoord. Sla gegevens bij voorkeur lokaal op (en dus niet in de Cloud).
 3. Ga zorgvuldig met je aantekeningen om: zorg ervoor dat je patiëntgegevens nooit achterlaat in de auto of bijvoorbeeld open en bloot thuis op tafel laat liggen.
 4. Zodra je weer vanuit de huisartsenpraktijk aan het werk bent, zorg je ervoor dat de door jou gemaakte persoonlijke aantekeningen zo snel mogelijk in het HIS worden ingevoerd. De door jou genoteerde patiëntgegevens dienen daarna per direct verwijderd, dan wel vernietigd te worden.