Kennisbank

Veelgestelde vragen en antwoorden omtrent het coronavirus

Praktijksteun houdt de ontwikkelingen rondom (de verspreiding van) het coronavirus (COVID-19) goed in de gaten. Onderstaand vind je de veelgestelde vragen die aan ons over het coronavirus worden gesteld.

Veelgestelde vragen over thuiswerken en beeldbellen

Wel of geen klachten, ik mag van de huisarts(en) niet meer op de praktijk werken. Wat nu?

Ga in overleg met je huisarts, en wijs hem of haar op de mogelijkheden van thuiswerken. Overleg ook met jouw regiocoördinator, deze kan eventueel ook in overleg gaan met de praktijk. Het is belangrijk dat de GGZ-zorg in de praktijk doorgaat, juist nu! Op de dagen dat je niet kunt werken, kun je misschien wel andere praktijken uit de brand helpen. De dagen dat je niet kunt werken noteer je als bijzonder verlof. Hiervoor dien je een aanvraag in (zie werkwijze (bijzonder) verlof).

Hoe kan ik het beste thuiswerken en wat zijn de voorwaarden?

Een aantal POH-GGZ heeft inmiddels het verzoek gekregen om tijdelijk niet naar de huisartsenpraktijk te komen. Daar hebben we alle begrip voor. Omdat het voor veel patiënten belangrijk is om de zorg zo goed mogelijk te continueren, bestaat er de mogelijkheid om vanuit huis telefonische of zelfs beeldbelgesprekken met patiënten te voeren. Vanzelfsprekend dient dit in overleg met de huisarts en je direct leidinggevende afgestemd te worden. Hieronder enkele voorwaarden en tips bij thuiswerken:

 • De huisarts blijft te allen tijde verwerkingsverantwoordelijke. Thuiswerken kan, ga er zorgvuldig mee om.
 • Vanuit huis is het in de basis vooral mogelijk om met telefonische consulten te werken. Sinds kort is daar als extra service het beeldbellen bijgekomen.
 • Wanneer je vanuit huis of met je eigen mobiele telefoon belt met cliënten: zorg dan dat je telefoonnummer niet zichtbaar is, in de meeste gevallen is er de mogelijkheid om ‘onbekend’ of ‘anoniem’ te bellen en je telefoon hiervoor in te stellen.
 • Ga je vanuit thuis werken en doe je met name telefonische consulten? Bespreek dit dan vooraf met de huisartsenpraktijk en meld je daarna bij je regiocoördinator. Overleg met hem of haar ook of een kleine bijdrage voor de belkosten nodig en mogelijk is.
 • Beeldbellen is een extra service, geen minimale voorwaarde. Het is simpelweg op dit moment niet mogelijk om iedereen een laptop, webcam of (onbeperkt internet via de) telefoon te verstrekken. Qua apparatuur is het goed mogelijk om via de mobiele telefoon of een tablet/ iPad te werken.
 • Beeldbellen is op ieder platform van Evie / Minddistrict voor iedereen aangezet. De professionals die een account hebben, hebben hiervoor een e-mail met instructies gehad. Kijk voor een korte instructie ook op https://www.youtube.com/watch?v=Q7x2WvNibbY&feature=youtu.be
 • Het beeldbellen biedt de mogelijkheden om (1) vanuit de huisartsenpraktijk contact te hebben met je patiënt, zonder dat de patiënt naar de praktijk hoeft te komen of (2) vanuit thuis contact te hebben met de patiënt, zonder dat jij naar de praktijk hoeft te komen.
 • Indien je gebruik wilt maken van de mogelijkheden van beeldbellen, bespreek je dit vooraf met de huisartsenpraktijk. Maak hierbij ook afspraken over de wijze van registreren in het HIS als je hier vanuit thuis geen toegang toe hebt.
 • Het is van groot belang zorgvuldig met privacygevoelige informatie om te gaan. Houd je daarom aan de richtlijnen die we hiervoor opgesteld hebben. Lees hier de richtlijnen. 
Ik wil beeldbellen, maar ik heb hier nog geen ervaring mee. Wat moet ik doen?

Neem dan contact op met je direct leidinggevende. Hij/zij koppelt je aan een e-healthtrainer die jou een korte instructie kan geven.

Kan ik gebruikmaken van beeldbellen?

Beeldbellen is op ieder platform van Evie/Minddistrict voor iedereen aangezet. Alle professionals die een account hebben, hebben hiervoor een e-mail met instructies gehad en voor hen is het dus mogelijk gebruik te maken van beeldbellen. Kijk voor een korte instructie ook deze video.

Het beeldbellen biedt de mogelijkheden om (A) vanuit de huisartsenpraktijk contact te hebben met je patiënt, zonder dat de patiënt naar de praktijk hoeft te komen of (B) vanuit thuis contact te hebben met de patiënt, zonder dat jij naar de praktijk hoeft te komen.

Indien je gebruik wilt maken van de mogelijkheden van beeldbellen, bespreek je dit vooraf met de huisartsenpraktijk. Maak hierbij ook afspraken over de wijze van registreren in het HIS als je hier vanuit thuis geen toegang toe hebt.

Ik moet veel thuiswerken en maak daarom belkosten. Kan ik hiervoor een vergoeding krijgen?

Ja, hiervoor is een vergoeding beschikbaar, namelijk de standaard telefoonkostenvergoeding die reeds bestaat. Overleg hiervoor met je direct leidinggevende of regiocoördinator. Je doet er slim aan om te onderzoeken of je tijdelijk je belminuten kunt ophogen of op onbeperkt kunt zetten. Vaak kan dit per maand en tegen een laag tarief via je eigen provider.

Dat beeldbellen lijkt me wel wat, maar ik heb geen laptop of webcam. Kan ik die eentje krijgen van of declareren bij Praktijksteun?

Nee, op dit moment is het beeldbellen ingezet als noodmaatregel en een extra service. Wanneer dit een langere termijn oplossing zou worden, wordt dit punt opnieuw bekeken. Het thuiswerken gaat in de basis telefonisch, beeldbellen is een service. De ervaring is echter dat het heel goed werkt. Er is sprake van een zinvolle vervanging van de reguliere werkwijze. Gelukkig kan beeldbellen ook via de smartphone of tablet en is dat ook veilig. Als tip: zorg wel dat je op wifi zit, dat is meestal stabiel en veel goedkoper dan op je 4G. Er wordt op dit moment geen vergoeding voor telefoongebruik gegeven anders dan de reguliere telefoonvergoeding.

Mag ik ook gebruikmaken van Whatsapp of andere gratis (social) media om te beeldbellen of op een andere manier contact te hebben, bijvoorbeeld met een patiënt?

Nee. Contact met een patiënt moet op een veilige manier gebeuren. Ook als de patiënt het zelf wel prima vindt, dan heb je nog altijd je eigen professionele verantwoordelijkheid. Alleen systemen die door Praktijksteun of de praktijk worden aangeboden en voor de zorg bedoeld zijn, kunnen worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor overleg over een patiënt waarbij herleidbaar is wie die patiënt is.

Nu ik een paar dagen thuiswerk of beeldbel, ben ik er erg enthousiast over, blijft dit ook bestaan na de coronaperiode?

Ja, zeker weten. Niet iedereen zal op dezelfde manier enthousiast zijn, maar beeldbellen is een innovatie die nu versneld is ingezet. Er liepen al pilots, die waren voornamelijk succesvol. De grootste kritiekpunten liggen in de snelheid en daarmee kwaliteit van het beeld. Dit komt met name doordat heel Nederland ineens en tegelijk aan de slag ging.

Veelgestelde vragen over werkuren inclusief registratie

Op de praktijk kan ik geen volle dagen meer werken, maar bijvoorbeeld een halve dag. Hoe ga ik om met die halve dag werktijd?

We proberen de zorg zo goed mogelijk te continueren. Als dit niet tot volledige werkdagen leidt, is er sprake van bijzonder verlof. Qua registratie worden de gewerkte uren als gewerkte uren geregistreerd, de overige uren worden als bijzonder verlof aangevraagd. De POH-GGZ dient hiervoor een bijzonder verlof verzoek in waarbij onder ‘bijzonder verlof – overig’ vermeld dient te worden: ‘werken privé niet mogelijk i.v.m. coronavirus’. De leidinggevende van de POH-GGZ accordeert dit verzoek. LET OP: deze omschrijving is cruciaal.

Als ik thuis werk, telefonisch of via beeldbellen, ben ik in sommige gevallen sneller klaar. Bovendien heb ik niet altijd een volle agenda, hoe ga ik om met de uren die ik niet kan maken?

Thuiswerken heeft hierin dezelfde uitgangspunten als op de praktijk. Wanneer je geen volledige werkdagen kunt maken, is er sprake van (deels) bijzonder verlof. Qua registratie worden de gewerkte uren als gewerkte uren geregistreerd, de overige uren worden als bijzonder verlof aangevraagd. De POH-GGZ dient hiervoor een bijzonder verlof verzoek in waarbij onder ‘bijzonder verlof – overig’ vermeld dient te worden: ‘werken privé niet mogelijk i.v.m. coronavirus’. De leidinggevende van de POH-GGZ accordeert dit verzoek. LET OP: deze omschrijving is cruciaal.

Vanwege de lange reistijd die ik normaal naar de praktijk toe heb, heb ik een half uur op contract extra. Nu ik thuiswerk heb ik geen reistijd, hoe wordt daar mee omgegaan?

Het belangrijkste is dat de zorg gecontinueerd wordt. Het half uur wat je aan reistijd ontvangt, dient voor deze periode te worden gezien als bijzonder verlof en dient derhalve ook op deze manier te worden aangevraagd. De POH-GGZ dient hiervoor een bijzonder verlof verzoek in waarbij onder ‘bijzonder verlof – overig’ vermeld dient te worden: ‘werken op praktijk niet mogelijk i.v.m. coronavirus’. De leidinggevende van de POH-GGZ accordeert dit verzoek. LET OP: deze omschrijving is cruciaal.

Ik heb een vakantie gepland, en die kan nu niet meer doorgaan, mag ik de verlofdagen annuleren en gewoon gaan werken?

Alle verloven die al zijn gepland en geaccordeerd, dienen door te gaan en te worden opgenomen.

Het is, ook nu, belangrijk om jezelf zo gezond mogelijk te houden. Bovendien vragen we iedereen op een goede manier tot aan 1 september juist de vrije dagen te plannen zodat je een goede en gezonde verdeling van je verlof hebt. Hierdoor kunnen we ook na de zomer de zorg voor onze patiënten goed volhouden.

Wanneer je vanwege het moeten omboeken van een reeds geplande reis in de knel dreigt te raken met je vakantiedagen, bespreek dan met je leidinggevende de mogelijkheid om een beperkt deel van je geplande verlof te schuiven, zodat je de reis alsnog kunt maken.

Wat zijn de richtlijnen met betrekking tot het verlof tijdens de coronacrisis?
 • Spreid je verlof zodanig dat je een zoveel mogelijk gelijke verdeling van verlof hebt in het jaar.
 • Het streven is voor iedereen om de normale verdeling aan te houden, zodat we per 1 september ongeveer 70% van de verlofuren hebben opgenomen, uitzonderingen hierop kunnen alleen na overleg met de direct leidinggevende.
 • Alle verloven die al zijn gepland en geaccordeerd, dienen door te gaan en te worden opgenomen.
  Wanneer je vanwege het moeten omboeken van een reeds geplande reis in de knel dreigt te raken met je vakantiedagen, bespreek dan met je leidinggevende de mogelijkheid om een beperkt deel van je geplande verlof te schuiven, zodat je de reis alsnog kunt maken.
 • Overleg ook met de praktijk, zodat er voor de kwetsbare patiënten juist nu, maar ook de aankomende maanden, voldoende mankracht is om ze te ondersteunen tijdens en na de crisis.
 • Bij bijzonderheden geldt altijd: overleg met je direct leidinggevende.
Als ik niet meer of geen volle dagen meer kan werken, kan ik dan andere dingen doen? Bijvoorbeeld de huisartsen helpen in de praktijk, of op de huisartsenpost (of in avonden) GGZ-werk uitvoeren?

Op dit moment is het op de meeste praktijken rustiger voor de huisarts. De assistentes hebben veel telefoon, maar het is vaak ook met een keuzemenu goed geregeld. Er is bijna op geen enkele huisartsenpraktijk nog spreekuur voor andere klachten dan acute zorg of corona-zaken. Dit zou heel goed ‘de stilte voor de storm’ kunnen zijn, omdat er meer mensen ziek gaan worden en omdat er ook meer zorgverleners uit gaan vallen doordat ze ziek zijn. Het is belangrijk dat je zelf ook oplet dat je zo min mogelijk risico loopt om (A) zelf ziek te worden of (B) anderen eventueel te besmetten.

Als het de komende weken toeneemt zoals verwacht, gaan er collega’s uitvallen doordat ze ziek zijn. Dan zal er een beroep gedaan worden op diegenen die kunnen ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door zorg op afstand te leveren voor diegenen die dat nodig hebben. Ook zijn we in gesprek in diverse regio’s om, wanneer het toeneemt, ook de druk op de huisartsenposten af te vangen. Dit bijvoorbeeld door telefonisch of via beeldbellen de GGZ-gerelateerde vragen die geen crisis zijn af te vangen.

Indien je vervangende werkzaamheden wilt oppakken, neem dan contact op met je regiocoördinator.

De backoffice, mijn leidinggevende of de regiocoördinator vraagt me naar mijn aard van ziek zijn, mag dat?

Normaliter mag dat niet. In deze bijzondere tijd mag dat wel, maar beperkt, zo schrijven de wetgevers. De werkgever mag, vanwege het algemene en vitale bedrijfsbelang vragen of de werknemer (A) ziek is en niet in staat om te werken ten gevolge van een verwachte of mogelijke besmetting met het coronavirus, of (B) wegens milde corona-gerelateerde klachten niet op de praktijk kan werken, of (C) wegens een andere reden niet in staat is om op de praktijk of thuis te werken welke gerelateerd is aan de situatie rondom het coronavirus.

Mijn consulten zijn op dit moment nagenoeg allemaal telefonisch of via beeldbellen. Hoe moet ik deze declareren?

De wijze van declareren is voor “zorg op afstand” (telefonisch dan wel via beeldbellen) hetzelfde als voor “zorg in de praktijk”. Dat was al zo, en daarin is niets veranderd.

De tijd die een consult (inclusief administratietijd en overlegtijd met de huisarts) met zich meebrengt is bepalend. Je dient daarom op dezelfde wijze de verrichting te declareren zoals je dat in de tijd op de praktijk zou doen.

De volgende richtlijnen zijn van kracht:

 • < 5 minuten : telefonisch consult
 • 5-20 minuten : enkel consult
 • > 20 minuten : dubbel consult

Visites (inclusief reistijd) dienen als volgt gedeclareerd te worden:

 • < 20 minuten : enkele visite
 • > 20 minuten : dubbele visite

In bovengenoemde richtlijn zijn administratietijd en overlegtijd met de huisarts meegenomen! Let daarom op dat je bij een “zuivere consulttijd” van bijvoorbeeld 17 minuten uit moet gaan van een dubbel consult, omdat hier nog administratietijd (gemiddeld vastgesteld op 2-3 minuten) en overlegtijd met de huisarts (gemiddeld vastgesteld op 1-2 minuten) bij opgeteld moeten worden.

Overige vragen vanuit POH-GGZ

Wat moet ik doen als ik klachten heb?
 • Heb je gezondheidsklachten waarbij de symptomen voorkomen in de lijst van ‘coronaklachten’, maak dan zo snel mogelijk een testafspraak en blijf thuis.
 • Je kunt geen patiënten meer ontvangen voor een gesprek in de spreekkamer en gaat over tot beeldbellen en/of telefonische consulten.
 • Je moet vanuit huis werken totdat je klachtenvrij bent. De GGD geeft hierover advies in het geval van een positieve testuitslag.
 • Bespreek met de praktijk op welke manier je gaat werken en/of inzicht kunt hebben in het dossier en op welke manier je aan verslaglegging kunt doen. Bijvoorbeeld:
 1. Is er een laptop op de praktijk beschikbaar? Laat iemand zonder klachten deze dan ophalen of wellicht kan een collega deze thuis afgeven.
 2. Kan het mogelijk gemaakt worden thuis in het HIS te werken?
 3. Hoe om te gaan met registratie wanneer men thuis niet in het HIS kan werken?
 4. Bel met de assistente en bespreek wat er op je werkdag staat ingepland en schrijf de telefoonnummers van de patiënten op die je niet kunt beeldbellen maar die je telefonisch gaat spreken.
 5. Houd thuis op papier bij wat je aan notities wilt verwerken zodra je weer op de praktijk bent, en vul het na de thuiswerkperiode in. Dus zorg dat je er dan ook een gaatje voor in de agenda laat maken.
 • Bel met je leidinggevende om te bespreken wat je gaat doen (of bij afwezigheid i.v.m. kerst met het algemene kantoornummer). Ben je fit genoeg om (thuis) door te werken, bespreek dan wat je hebt afgesproken in de praktijk. Ben je te ziek om te werken, meld je dan regulier ziek, je afspraken worden dan uitgesteld zoals bij iedere andere ziekmelding. Je leidinggevende blijft met je in contact en bespreekt met je of het wenselijk is met de praktijk afspraken te maken over bijvoorbeeld eventuele vervanging.
Wat moet ik doen als ik in quarantaine moet wegens een (mogelijke) besmetting van een ander?
 • Bespreek met de praktijk hoe te handelen in een dergelijke situatie. Je bent in dit geval zelf niet ziek, dus kun je doorwerken.
 • Je moet vanuit huis werken totdat je ‘quarantaine-vrij’ bent.
 • Bespreek met de praktijk op welke manier je gaat werken en/of inzicht kunt hebben in het dossier en op welke manier je aan verslaglegging kunt doen (zie aandachtspunten bij situatie 1).
 • Bel met je leidinggevende om te bespreken wat je gaat doen (of bij afwezigheid i.v.m. kerst met het algemene kantoornummer) en welke termijn te verwachten is. In afzondering moeten blijven, omdat een huisgenoot getest is, kan betekenen dat je na een negatieve uitslag weer aan het werk kunt of dat je na een positieve uitslag langer in quarantaine moet.
Mijn inwonende familie voor wie ik een zorgtaak heb (bijv. kinderen) moeten onverwacht thuisblijven. Wat moet ik doen?
 • Dit kan gebeuren, bijvoorbeeld omdat de school van je kinderen voor een periode dicht gaat.
 • Bespreek met de praktijk dat je een (deel van de) dag vanuit huis zult moeten werken, namelijk de eerste dag dat dit bekend wordt en bespreek alvast dat je beschikbaarheid beperkter kan zijn wegens de zorgtaak die je hebt.
 • Deze eerste dag of een gedeelte daarvan zal worden aangemerkt als bijzonder verlof. Vervolgdagen waarop je niet kunt werken zijn eigen verlofdagen.
 • Organiseer op deze eerste dag wat je met eventuele vervolgdagen kunt doen.
 • Bel met je leidinggevende (of bij afwezigheid i.v.m. kerst met het algemene kantoornummer) om te bespreken wat je gaat doen, en welke termijn te verwachten is.
Gaan de intervisiebijeenkomsten en scholingen door?
 • Alle intervisies gaan door en zullen via Teams plaatsvinden.
 • Voor de eerste maanden van 2021 zullen we ons vooralsnog focussen op het aanbieden van online scholingen. Vanaf eind april 2021 zullen we ook weer fysieke scholingen gaan verzorgen, met uiteraard de hoop dat fysiek samenkomen dan weer tot de mogelijkheden behoort.
Hoe vinden de 1-op-1 gesprekken plaats?

Alle 1-op-1 gesprekken gaan door, maar worden telefonisch of via Teams gehouden. Contact met en aandacht voor elkaar is juist in deze tijd extra belangrijk.

Wat moet ik doen als ik niet kan werken?

Wanneer je om welke reden dan ook niet in staat bent om te gaan werken, overleg je dit met de huisartsenpraktijk en met je leidinggevende of regiocoördinator.

Hoe word ik door Praktijksteun op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen?

We zullen met name via e-mail nieuwe updates en de meest recente afspraken communiceren. Daarnaast zullen de afspraken in POH-Connect (in de kennisbibliotheek) worden geplaatst, en de veelgestelde vragen worden op deze webpagina gedeeld.

Veelgestelde vragen vanuit huisartsen

Hoe gaat Praktijksteun om met privacygevoelige informatie wanneer een POH-GGZ vanuit huis werkt?

Zodra de POH-GGZ met toestemming van de praktijk vanuit huis werkt, heeft hij/zij in de meeste gevallen geen toegang hebt tot het HIS (Huisartsen-Informatie-Systeem) van de praktijk. De POH-GGZ is dan genoodzaakt een aantal gegevens van patiënten vanuit het HIS over te nemen. Het is vanzelfsprekend van groot belang om erg zorgvuldig met deze patiëntgegevens om te gaan. Daarom zijn de volgende instructies opgesteld voor de POH-GGZ:

 1. Neem alleen die gegevens mee die noodzakelijk zijn om het gesprek met je patiënt te kunnen voeren. Denk hierbij aan naam, telefoonnummer, geboortedatum en indien nodig korte aantekeningen van eerdere gesprekken.
 2. Maak aantekeningen op een papieren notitieblok of digitaal in Word. Zorg er te allen tijde voor dat de gegevens niet voor derden toegankelijk zijn. Berg het notitieblok op in één of twee mappen, bij voorkeur in een afgesloten kast, en bewaar geen losse notities; beveilig het Word-document met een wachtwoord. Sla gegevens bij voorkeur lokaal op (en dus niet in de Cloud).
 3. Ga zorgvuldig met je aantekeningen om: zorg ervoor dat je patiëntgegevens nooit achterlaat in de auto of bijvoorbeeld open en bloot thuis op tafel laat liggen.
 4. Zodra je weer vanuit de huisartsenpraktijk aan het werk bent, zorg je ervoor dat de door jou gemaakte persoonlijke aantekeningen zo snel mogelijk in het HIS worden ingevoerd. De door jou genoteerde patiëntgegevens dienen daarna per direct verwijderd, dan wel vernietigd te worden.