Terug naar overzicht

Whitepaper
Toekomst­bestendige zorg en goed werkgeverschap voor de POH-GGZ

Door de invoering van de generalistische basis GGZ in 2014 worden patiënten met lichte psychische en psychosociale problematieken gerichter geholpen binnen de huisartsenzorg. De huisartsenzorg staat, door haar huidige centrale positie in de GGZ, voor de zorginhoudelijke uitdaging om hier op een verantwoorde wijze invulling aan te geven. Voldoende en juiste personele capaciteit blijft daarbij nodig om de kwaliteit binnen de huisartsenzorg te waarborgen.

POH-GGZ

Veel huisartsen in Nederland werken samen met één of meerdere praktijkondersteuners huisartsenzorg GGZ, ofwel de POH-GGZ. Een POH-GGZ biedt een aanvulling binnen de huisartsenpraktijk voor patiënten met (milde) psychische klachten. Voor mensen die voorheen geen hulp zouden hebben gevonden of juist (te snel) waren doorwezen, biedt de POH-GGZ passende en laagdrempelige zorg.

Werkgeverschap

Een keerzijde van de omvorming binnen de GGZ is dat de druk op de eerstelijnszorg toeneemt. Het verlenen van kwalitatieve zorg staat centraal, maar door de uitbreiding van personele capaciteit binnen de praktijk nemen werkgeverstaken toe.

Praktijksteun biedt professionele invulling aan de functie POH-GGZ binnen de huisartsenzorg. We dragen daarbij zorg voor alle werkgeverstaken en de verbinding van de juiste POH-GGZ aan de praktijk. Duurzame inzetbaarheid staat daarbij voorop. Deze wordt gewaarborgd door onder andere persoonlijke begeleiding, deskundigheidsbevordering en de toegang tot nieuwe (digitale) hulpmiddelen om zorg voor iedereen beschikbaar te houden.

We nemen je in de onderstaande whitepaper mee in de bijdrage van de POH-GGZ aan de praktijk en onze kijk op de organisatie van goed werkgeverschap.