Terug naar overzicht

Onze activiteiten tijdens de e-healthweek 2019

Op 21 januari aanstaande start de e-healthweek 2019! Een landelijke beweging waarbij organisaties zich aansluiten die willen laten zien wat e-health is, omdat het als een waardevol middel wordt gezien om zorg beter, dichterbij, klantvriendelijker en meer kostenefficiënt te organiseren. De ambitie van de e-healthweek is het voor iedereen toepasbaar maken van e-health door gezamenlijk acties te ondernemen.

Eén regionaal e-healthplatform

“In onder andere Midden-Brabant en Noord-Limburg hebben we met ‘E-health voor iedereen’ (Evie) in samenwerking met diverse partijen één regionaal e-healthplatform op kunnen zetten”, vertelt Rudolf Keijzer, algemeen directeur van Praktijksteun. “Van dit platform kunnen zowel burgers uit het sociaal domein, patiënten vanuit de huisartsenzorg en cliënten vanuit de GBGGZ en SGGZ gebruikmaken. Het betreft één gezamenlijk platform in de regio waarmee de hulpverlener en gebruiker op het juiste moment kan beginnen met voorbereiding op de volgende stap in plaats van afwachten tijdens wachtlijsten.”

Scholingen ‘E-health in het netwerk’

“Aangezien zowel Midden-Brabant als Noord-Limburg als regio’s voorlopers zijn op het gebied van e-health, konden activiteiten tijdens de e-healthweek binnen deze regio’s natuurlijk niet ontbreken!”, aldus Rudolf.

In Noord-Limburg organiseert Praktijksteun daarom samen met Provico, en in Midden-Brabant met PRO-RCH, de scholing ‘E-health in het netwerk’. “Deze scholing heeft dit keer niet enkel de POH-GGZ als doelgroep, maar juist alle domeinen, dus zeker ook de GBGGZ, SGGZ en professionals uit het sociaal domein.” In de scholingen ligt de focus vooral het regionale e-healthplatform, waarvan alle GGZ-partners gebruik kunnen maken. Naast een uitleg over e-health, het platform en Evie, gaan de professionals in deze scholing vooral zelf aan de slag met e-health op het gezamenlijke platform.

Aanmelden

Ben jij werkzaam als POH-GGZ of professional binnen de GBGGZ, SGGZ of het sociaal domein in de regio Midden-Brabant of Noord-Limburg? Wil jij meer over e-health te weten komen en leren hoe het regionale platform werkt? Wil jij weten hoe je ook online echt kunt samenwerken met partners in de regio? En wil jij weten wie Evie is en wat ze in 2019 gaat doen? Rudolf nodigt je namens het team van PRO-RCH, Provico en Praktijksteun van harte uit om je aan te melden voor een van de scholingen.